Leta 2014 je GZ Brežice Dan gasilcev praznovala skupaj z gasilci PGD Dečno selo ob 80. obletnici njihovega delovanja. Slovesnosti so potekale tudi v PGD Veliki Obrež (110. obletnica) in v PGD Mihalovec (90. obletnica).

Iz dolgoročnega plana sta bili dobavljeni vozili za PGD Stara vas (GV-1) in za PGD Skopice (GVC‑16/25).

 

Na operativnem področju je bila v letu 2014 organizirana predstavitev gasilstva GZ Brežice pred občinsko stavbo, na kateri je sodelovalo 200 gasilcev z 18 vozili. Izvedeni sta bili tudi operativno-taktična vaja »Požar v Splošni bolnišnici Brežice« v sodelovanju s PGE Krško in CZ Brežice, na kateri je sodelovalo 58 gasilcev, in štabna vaja GZ Brežice »Požar v naravi« z 31 gasilskimi enotami do izvoza. Na področju prve pomoči so bile izdelane smernice opremljanja ter nadomeščanja opreme po poteku dobe sterilnosti. Izvedena sta bila reorganizacija in opremljanje GE z radijskimi postajami, prav tako pa tudi reorganizacija in opremljanje gasilskih enot z IDA. V letu 2014 je bil izveden popis zaščitne opreme gasilcev v vseh gasilskih enotah.

 

Ker so leto zaznamovali poplave in žled, je bilo tudi v smislu intervencij leto zelo pestro, saj je bilo poleg običajnih intervencij, na katerih je sodelovalo 847 gasilcev s 142 izvozi (200 vozil in 1317 ur opravljenega prostovoljnega dela), opravljenih tudi 97 intervencij ob septembrskih poplavah, na katerih so sodelovali 503 gasilci s 137 vozili (137 vozil, 1162 ur opravljenega prostovoljnega dela), poleg tega pa je 12 gasilcev s 3 vozili sodelovalo tudi pri odpravljanju posledic žledu v okolici Postojne, 2 gasilca sta sodelovala pri pomoči ob poplavah v Obrenovcu (Srbija), 4 gasilci pa so sodelovali pri pomoči ob poplavah v Ljubljani.

KONTAKT

Gasilska zveza Brežice

Cesta Svobode 17, Brežice 8250

 

 gasilskazvezabrezice@siol.net

 051 365 808

PODATKI

TRR: SI56 6000 0000 1137 590, odprt pri Hranilnici LON

Davčna številka: 65652088

 

KORISTNO

Piškotki

Avtorske pravice © 2024 Gasilska zveza Brežice. Vse pravice pridržane.
Joomla! je brezplačna programska oprema izdana pod GNU General Public License.