1. februarja 2019 je bila v Mladinskem centru podpisana dolgoročna pogodba o izvajanju javne gasilske službe v občini Brežice za obdobje 2019–2023. Prvič so bili prisotni tudi poveljniki društev, ki so odgovorni za operativno pripravljenost gasilskih enot.
  2. aprila je bilo organizirano predavanje o izvajanju uredbe o varstvu osebnih podatkov za gasilska društva in zveze Posavja, ki je potekalo v Mestni hiši s predavateljem Matejem Verbajsom.
  3. aprila je potekal slavnostni podpis Dodatka št. 2 k Dogovoru o medsebojnem sodelovanju med MORS‑om in Občino Brežice, ki je takrat vključeval tudi sredstva za gasilce, saj je za GZ Brežice v dveh letih namenjenih 100.000 EUR za nabavo gasilskih vozil (PGD Cerklje in PGD Brežice).
  4. junija je bil podpisan Aneks k pogodbi o opravljanju javne gasilske službe med občino Brežice, gasilskimi društvi in Gasilsko zvezo, s katerim je zagotovljeno opravljanje in financiranje javne gasilske službe na celotnem območju občine Brežice.

V sodelovanju z Občino Brežice so bila zagotovljena dodatna sredstva za financiranje vozila AC-24/70, ki se nabavlja izven kvote dolgoročnega plana nabave vozil GZ Brežice ter manjkajoča sredstva povišanja zavarovanj, do katerega je prišlo z zamenjavo zavarovalnice, na katero GZ ni imela vpliva. Zagotovljena so bila tudi dodatna sredstva za izvedbo 10-letnega servisa AL in podpis 12-letne pogodbe o njenem vzdrževanju. Opravljen je bil prevzem podvozja Scania za PGD Cerklje ob Krki in začela se je nadgradnja. Vozilo GVC‑24/50 PGD Brežice je bilo predano v popravilo z namenom predaje PGD Dečno selo, da bi se omilil problem oskrbe s požarno vodo v IV. sektorju. Nabavljenih in razdeljenih je bilo 10 IDA aparatov, 24 kompletov zaščitnih oblek in 24 kosov polnilcev oziroma sodobnih vzdrževalcev akumulatorjev.

Po podpisu pogodbe o podaljšanju uporabe vadbenega prostora v Slovenski vasi iz leta 2018 je bil sklenjen dogovor o ureditvi poligona za usposabljanje vseh sil, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja. Dela so se pričela izvajati konec leta 2019.

 

Gasilska zveza je poskrbela za zavarovanje vozil, gasilskih domov, tehnike in članov društev.

V letu 2019 je gasilstvo na Slovenskem praznovalo 150 let organiziranega delovanja in 70. obletnico Gasilske zveze Slovenije. Predstavniki GZ Brežice so se udeležili slovesnosti ob 150. obletnici gasilstva na Slovenskem, ki je potekala 8. septembra v Metliki, in tudi zaključne slovesnosti in koncerta v Cankarjevem domu, kjer je bil član GZ Brežice, Branko Zupanc, predstavljen kot finalist akcije gasilec junak. V Brežicah je bil dan gasilcev organiziran v sodelovanju s PGD Pirošica ob njihovi 70. obletnici delovanja. Okrogle obletnice so praznovala še društva PGD Stara vas 100 let, PGD Pirošica, PGD Orešje in PGD Spodnja Pohanca 70 let in PGD Križe 1999 20 let.

 

V vseh 65 letih delovanja GZ Brežice se je neprestano izboljševal materialni in finančni položaj. Redno in zanesljivo financiranje GZ s strani občinskega proračuna in požarnega sklada se v celoti uresničuje.

Na operativnem področju je bilo v organizaciji PGD Veliki Obrež izvedeno občinsko tekmovanje v Dobovi, najboljše tekmovalne ekipe pa so bile uvrščene na regijsko tekmovanje v Krmelju. Na državno tekmovanje so se uvrstile tekmovalne enote članov A PGD Bukošek, člani B PGD Spodnja Pohanca, članice B PGD Spodnja Pohanca in starejši gasilci PGD Bukošek.

Štab operative je organiziral regijsko vajo delovna nesreča in požar v naravi »Artiče 2019«, na kateri so sodelovale GE GZ Brežice, GZ Krško in GZ Sevnica ter Civilna zaščita občine Brežice, NMP Brežice, 15. polk vojaškega letalstva in PP Brežice. To je bila prva tovrstna vaja v zgodovini regije Posavje, na kateri je sodelovalo 324 pripadnikov različnih sil.

Štab operative je organiziral in izvedel tudi štabno vajo »Neurje 2019« s predpostavko, da je hudo neurje zajelo celotno občino Brežice. Vodil jo je Štab operative GZ Brežice s sedeža GZ Brežice, sodelovale pa so vse GE GZ Brežice. Preigravani so bili scenariji intervencij v posameznih sektorjih.

Vadbišče v Slovenski vasi je bilo v prvi fazi prenove, in sicer bo ograjeno, na njem pa se bodo zgradili ploščadi in cestna povezava ter šest samostojnih vadbišč. Namenjeno bo vsem silam zaščite in reševanja v občini Brežice.

 

Gasilci GZ Brežice so posredovali na skupaj 111 intervencijah.

KONTAKT

Gasilska zveza Brežice

Cesta Svobode 17, Brežice 8250

 

 gasilskazvezabrezice@siol.net

 051 365 808

PODATKI

TRR: SI56 6000 0000 1137 590, odprt pri Hranilnici LON

Davčna številka: 65652088

 

KORISTNO

Piškotki

Avtorske pravice © 2024 Gasilska zveza Brežice. Vse pravice pridržane.
Joomla! je brezplačna programska oprema izdana pod GNU General Public License.