Tako kot v letu 2020 je tudi letošnja 66. redna Skupščina Gasilske zveze Brežice potekala v senci epidemioloških razmer.

Izvedena je bila kot dopisna seja, in sicer med 22. 3. in 26. 3. 2021 po enofaznem postopku, ki ga je vodilo delovno predsedstvo ob pomoči tajnika GZB. Sklepčnost se je ugotavljala na podlagi prejetih podpisanih in z žigom opremljenih pooblastil delegatom, nadzirala pa jo je izvoljena verifikacijska komisija Skupščine GZB. Iz poročil predsednika, poveljnika in komisij GZ Brežice, je razvidno, da je epidemija močno ohromila delo in družabno življenje gasilcev. Žal so odpadli številni načrtovani dogodki, kot so tekmovanja, srečanje veteranov, veselice in državni posvet članic, ki naj bi ga gostili GZ Brežice in Občina Brežice.  Kljub temu pa so brežiški gasilci skozi vse leto uspešno izvajali javno gasilsko službo na številnih intervencijah. Podpisan je bil aneks k pogodbi o opravljanju javne gasilske službe med Občino, GZ Brežice in gasilskimi društvi. Gasilska zveza je redno in tvorno sodelovala z županom, g. Ivanom Molanom, in občinsko upravo. Dober dokaz tega sodelovanja je ureditev vadbišča sil zaščite in reševanja Občine Brežice v Slovenski vasi, ki naj bi bila zaključena v letošnjem letu. Kljub pandemiji je bilo leto 2020 zelo uspešno v opremljanju gasilskih enot z gasilsko tehniko in opremo ter osebno zaščitno opremo. Ob dnevu gasilcev GZ Brežice, ki je bil v sklopu Brežiškega oktobra in meseca požarne varnosti izveden na grajskem dvorišču, je v skladu z dolgoročnim planom PGD Cerklje ob Krki prevzelo gasilsko vozilo GVC 24/50, PGD Brežice je v okviru izredne nabave prevzelo AC-24/70, PGD Dečno selo pa prenovljen GVC-24/50. Ob koncu leta je PGD Pišece v skladu z dolgoročnim planom prevzelo GV-1. Gasilske enote so bile v skladu s planom opremljanja opremljene z zaščitno opremo in zamenjanih je bilo nekaj dotrajanih naprav.

 

V preteklem letu so enote gasilskih društev GZ Brežice kljub pandemiji uspešno posredovale na 114 intervencijah, kjer je sodelovalo skupaj 196 gasilskih enot, 1058 gasilcev in 295 gasilskih vozil.

 

Leto 2020 je zaznamoval tudi obisk Ministra za obrambo RS, g. Mateja Tonina, ki je GZ Brežice tako kot že njegov predhodnik g. Karl Erjavec zagotovil dodatna sredstva za razvoj v višini 40.000 EUR za leti 2021 in 2020, in sicer za izvajanje dodatnih nalog naših operativnih enot. GZ Brežice sta dvakrat obiskala predsednik in poveljnik GZ Slovenije, tovariša Janko Cerkvenik in Franci Petek. V septembru je vse enote III. in IV. kategorije pregledal požarni inšpektor, ki je opozoril na manjše pomanjkljivosti glede števila operativnih članov in ustrezne zaščitne opreme.

KONTAKT

Gasilska zveza Brežice

Cesta Svobode 17, Brežice 8250

 

 gasilskazvezabrezice@siol.net

 051 365 808

PODATKI

TRR: SI56 6000 0000 1137 590, odprt pri Hranilnici LON

Davčna številka: 65652088

 

KORISTNO

Piškotki

Avtorske pravice © 2023 Gasilska zveza Brežice. Vse pravice pridržane.
Joomla! je brezplačna programska oprema izdana pod GNU General Public License.