PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO OREŠJE NA BIZELJSKEM

 

Zgodovina in opis društva

 

PGD Orešje na Bizeljskem je bilo ustanovljeno 15.septembra 1949. Pobudnik za ustanovitev je bil krajan    Feliks Dernikovič . Ob ustanovitvi je imelo društvo 20 zagnanih članov. Ker so bili na začetku brez prepotrebnih finančnih sredstev za nabavo opreme, so takoj naslednje leto priredili veselico. Z zbranimi sredstvi so kupili 3 ročne brizgalne. Prva pravila delovanja so bila sprejeta na občnem zboru 1952. leta. Le leto kasneje so nabavili trobento.  Tri leta kasneje pa je bilo društvo povabljeno na OZ GZ Brežice in takrat je bilo društvo sprejeto v OGZ Brežice. Šele leta 1957 pa so z zbranimi sredstvi kupili brizgalno in cevi. 1. statut so sprejeli na OZ leta 1966.

 

Leta 1977 so nabavili paradne uniforme, leta 1986 pa so v društvu prvič razvili svoj prapor. Leta 1988 so dobili rabljen kombi in dogradili garažo. Šele leta 1992 se je v Orešju prvič zaslišala sirena, 1998 je društvo dobilo novo brizgalno, leta 2000 pa prepotreben kombi Citroen Jamper. Leta 2009 smo se člani pobratili z PGD Sele-Vrhe. Do danes je društvo vodilo 12 predsednikov, 12 poveljnikov, 10 tajnikov, in 10 blagajnikov. Društvo ima svoje prostore v nekdanji podružnični šoli v Orešju.

 

V  srcih gasilcev je že od samega začetka tlela želja, da si pomagajo med seboj v dobrem in slabem ter da bi s skupnimi močmi branili takrat imenovano skupno lastnino. Osnovno poslanstvo pa je še danes pomagati sočloveku v stiski, pa naj bo to v boju z ognjem, povodnjo ali katero drugo obliko nesreče. Vsak trenutek smo pripravljeni priskočiti na pomoč.

 

V kraju sodelujemo z vsemi društvi pri različnih dejavnostih in dogodkih. Sodelujemo tako v sektorju kot tudi v GZ.

Društvo danes šteje 55 članov.

 

 

Operativa društva

 

Na pobudo krajana  Feliksa Dernikoviča je bilo 15.septembra 1949 ustanovljeno gasilsko društvo. 20 zagnanih krajanov je imelo željo in voljo pomagati krajanom.

 

1.predsednik društva je bil Jože Pinterič, poveljnik Janez Žertuš, namestnik poveljnika Zvonko Polak, tajnik Miroslav Mulej.

Člani so imeli trdno voljo in niso obupali, čeprav so se vseskozi spopadali tako s finančnimi in prostorskimi stiskami. Na začetku je bilo opreme zelo malo in le s trdim delom in voljo jim je uspelo, da so postopoma nabavljali željeno opremo. Prva pravila delovanja so bila sprejeta na občnem zboru 1952. leta. Tri leta kasneje pa je bilo društvo povabljeno na OZ GZ Brežice in takrat je bilo društvo sprejeto v OGZ Brežice.

 

Leta 1977 so nabavili paradne uniforme, leta 1986 pa so v društvu prvič razvili svoj prapor. Leta 1988 so dobili rabljen kombi in dogradili garažo. Šele leta 1992 se je prvič zaslišala sirena, 1998 je društvo dobilo novo brizgalno, leta 2000 pa prepotreben kombi Citroen Jamper. Leta 2009 smo se člani pobratili z PGD Sele-Vrhe. Do danes je društvo vodilo 12predsednikov, 12 poveljnikov, 10 tajnikov, in 10 blagajnikov. Danes društvo šteje 55 članov.

Vizitka

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO OREŠJE NA BIZELJSKEM

 

skrajšan naziv: PGD OREŠJE NA BIZELJSKEM

naslov: Orešje na Bizeljskem 59, 8259 BIZELJSKO

leto ustanovitve: 1949

davčna številka: 19258810

matična številka: 5176727

zavezanec za DDV: ne

število članov: 55

transakcijski račun: IBAN SI56 6000 0000 0427 744 LON, d.d. Kranj

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

PREDSEDNIK DRUŠTVA

SILVA ŽERTUŠ, GČ II.st

031 304 285

 

POVELJNIK DRUŠTVA

MITJA OMERZO, NGČ II.st

040 744 741

 


 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PIŠECE

 

 

Kronika delovanja društva

 

1908 - 1998 1998 - 2018 2018 - 2021 

 

Vizitka

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PIŠECE

 

skrajšan naziv: PGD PIŠECE

naslov: PIŠECE 27 A, 8255 PIŠECE

leto ustanovitve: 1908

davčna številka: 17288410

matična številka: 5206189000

zavezanec za DDV: ne

transakcijski račun: SI56 6000 0000 0409 411 (LON, d.d., Kranj)

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

PREDSEDNIK DRUŠTVA

Jože Krulc

 041 784 225

 

POVELJNIK DRUŠTVA

Elvis Mehič

 031 437 611

 


 

  

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SELA PRI DOBOVI

Zgodovina društva

 

PGD Sela je bilo ustanovljeno l. 1946. Vključeno je v GZ Brežice in s tem tudi v GZ Slovenije. Prva leta delovanja so bila težka osredotočena na gradnjo gasilskega doma, kar je uspelo s številnimi prostovoljnimi urami. Sledilo je pridobivanje ustrezne opreme, ki je bila potrebna za opravljanje gasilske dejavnosti, nato obdobje razvoja na operativnem in društvenem področju. Po letu 1990 je nastala manjša kriza v gasilskih vrstah, ki pa je bila uspešno sanirana l. 1996, ko je bilo izvoljeno novo vodstvo, sledila je sanacija gasilskega doma, nabava gasilske opreme, novejšega gasilskega vozila in pridobivanje članstva.

 

Po ustanovitvi je društvo pričelo z delom. Člani društva so s prostovoljnim delom postavili gasilski dom, nabavili gasilski avto in ustrezno opremo. V začetku 90-tih let je delo v društvu zamrlo. Na pobudo GZ Brežice je društvo ponovno zaživelo v letu 1996.

 

Danes se društvo pohvali z obnovljenim gasilskim domom, ki je namenjen za društvene in družabne dejavnosti gasilcev in vaščanov. Nabavljeno je bilo gasilsko vozilo za prevoz moštva, prikolica za prevoz motorne brizgalne, gasilne opreme in orodja. Operativna enota ima ustrezno zaščitno opremo, za posebne gasilske dogodke in ostale priložnosti so namenjene svečane gasilske uniforme, nabavljenih je tudi nekaj dežnih plaščev.

Člani redno pregledujejo in vzdržujejo opremo, izvajajo gasilske vaje, se udeležujejo zborov članov ostalih PGD v sektorju in v KS Dobova ter skupščine GZ Brežice, proslav in obletnic drugih PGD, GZ, Dneva gasilcev, Florjanove maše ter ob drugih priložnostih.

Društvo je v letu 2010 pridobilo nov gasilski prapor.

 

Sodelovanje z VS Sela je uspešno in korektno, saj skupno sodelujejo na srečanjih vasi Selo-Sela-Sele. Skupno je tudi vsakoletno kresovanje in postavitev mlaja ter izkazana dobrodošlica GPO Loče ob prvomajski budnici.

 

Vodstvo PGD v obdobju 2018-2023:

 

UPRAVNI ODBOR:
- Roman Zakšek – predsednik
- Jože Šoštarec – podpredsednik
- Branka Stergar –tajnica
- Bojana Vogrinc - blagajničarka
- Miha Žibert
- Ivan Molan
- Aleš Bajc

 

POVELJSTVO:
- Aleš Bajc – poveljnik
- Marko Rus (podpoveljnik)
- Boris Kršlin (pomočnik poveljnika)
- Robi Žibert
- Gregor Pavuna
- Marko Petelinc
- Mihael Dušič
- Bojan Zupančič

 

NADZORNI ODBOR:
- Jože Zorko - predsednik
- Branko Hotko
- Darja Petelinc

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA:
- Jože Lepšina - predsednik
- Robi Pilpah
- Franc Šetinc

 

 

Predstavitev društva

 

PGD Sela je organizirano kot vsako drugo društvo na podlagi Statuta društva in Zakona o društvih. Njegov namen je humanitarna, nestrankarska in nepridobitna dejavnost, ki vključuje prostovoljno v svoje članstvo občane, ki želijo aktivno sodelovati pri razvoju gasilstva, ter preventivni in operativni dejavnosti ob požarih in drugih nesrečah. Društvo lahko opravlja tudi pridobitno dejavnost, vendar so tako pridobljena sredstva namenjena izvajanju osnovne naloge društva.

 

 

Pregled dejavnosti društva

Naloge so razdeljene na operativno in društveno področje.

 

Društvene naloge:

 • skrb za kulturno, športno, turistično in rekreacijsko aktivnost,
 • organizacija javnih prireditev, obletnic društva in občnih zborov,
 • opravljanje gospodarske dejavnosti, vendar samo v obsegu, kot je potrebno za pridobitev finančnih sredstev, ki so v celoti namenjena izvajanju osnovne dejavnosti društva.
 • udeležba na zborih članov ostalih PGD v sektorju in v KS Dobova ter skupščine GZ Brežice, srečanju veteranov, proslavah in obletnicah drugih PGD, GZ, Dnevu gasilcev, Florjanovi maši ter ob drugih priložnostih,
 • za posebne gasilske dogodke in ostale priložnosti so pridobljene svečane gasilske uniforme ter nekaj dežnih plaščev
 • sodelovanje z VS Sela je uspešno in korektno, saj skupno sodelujejo na srečanjih vasi Selo-Sela-Sele. Skupno je tudi vsakoletno kresovanje in postavitev mlaja ter izkazana dobrodošlica GPO Loče ob prvomajski budnici.

 

Operativna dejavnost

 • nenehna pozornost preventivnim nalogam in njihovemu izvajanju,
 • vzdrževanje gasilskih prostorov, naprav, orodja ter opreme,
 • strokovno usposabljanje članov,
 • zagotavljanje ustreznih zaščitnih sredstev in opreme,
 • v primeru požarov sodelovanje z drugimi društvi pri gašenju, pri elementarnih in drugih
  nesrečah pa opravlja naloge s področja požarne preventive,
 • organizira in izvaja gasilske vaje.

 

Oprema

 • 1 kom motorna brizgalna
 • 1 kom trojak B/CBC
 • 1 kom zbiralec vode B/2C
 • 1 kom lestev stikalna ALU EN 1147
 • 5 kom A cevi
 • 6 kom B cevi
 • 6 kom C cevi
 • 3 kom ročniki
 • 7 kom zaščitnih oblek
 • 2 kom dihalni aparat
 • 4 kom jeklenk za dihalni aparat
 • 1 kom trojak
 • 1 kom dvojak
 • 2 kom nastavkov za hidrant

 

Vozila

 • GVM (gasilsko vozilo za prevoz moštva)
 • prikolica za prevoz motorne brizgalne, gasilne opreme in orodja.

Vizitka

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SELA PRI DOBOVI

 

skrajšan naziv: PGD MALI SELA PRI DOBOVI

naslov: SELA PRI DOBOVI 46 B, 8257 DOBOVA

leto ustanovitve: 1946

davčna številka: 33969639

matična številka: 5116210000

zavezanec za DDV: ne

število članov: 76

transakcijski račun: SI56 0237-3001 6132-485

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

PREDSEDNIK DRUŠTVA

ROMAN ZAKŠEK

031 305 203

 

POVELJNIK DRUŠTVA

ALEŠ BAJC, ngč

031 717 890 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOČE PRI DOBOVI

 

Zgodovina in opis društva

 

Na pobudo takratnega župana Ivana Kovačiča, so leta 1927 ustanovili društvo, ki je imelo 35 članov. Še isto leto so kupili ročno brizgalno. Takoj po ustanovitvi se je društvu priključila vaška godba na pihala. Leta 1928 so zgradili svoj prvi gasilsko-godbeni dom. Že leta 1935 so nabavili poltovorni avto, katerega so predelali za gasilske namene. Prvo motorno brizgalno je društvo kupilo z denarjem od prodaje avtomobila leta 1954. Leta 1964 so zgradili nov dom. Ob 50-letnici društva so razvili svoj prvi prapor. Leta 1995 pa so obnovili današnji gasilsko-godbeni dom. Leta 1997 je društvo dobilo v uporabo novo motorno brizgalno, leta 2000 pa so dobili tudi novo kombinirano vozilo. Za potrebe poplav ima društvo v uporabi tudi motorni čoln. Društvo je leta 2000 prejelo srebrno republiško priznanje CZ.

 

Društvo deluje na območju Loč in delu Dobove. Spada v osmi sektor- Mihalovec.

 

Operativa društva


Društvo poseduje vozilo Peugeot Boxer za prevoz moštva in opreme. Vozilo je bilo nabavljeno leta 2000. Poleg vozila imamo tudi prikolico za prevoz motorne brizgalen Ziegler, ki je bila nabavljena leta 1997. Prikolico uporabljamo tudi za prevoz ostale gasilske opreme ter agregata. Ker smo na poplavnem območju imamo tudi čoln Elan 401 in motor Suzuki 20, ki smo ga prejeli iz strani CZ.

 

Operativni člani društva se usposabljamo v društvu, sektorju in GZ Brežice. Nekateri člani so bili tudi na usposabljanju na Igu za potrebe usposobljenosti društva. Smo solastniki gasilsko- godbenega doma Loče.

 

Vizitka

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOČE PRI DOBOVI

 

skrajšan naziv: PGD LOČE PRI DOBOVI

naslov: Loče 22, 8257 Dobova

leto ustanovitve: 1927

davčna številka: 10622250

matična številka: 5116163000

zavezanec za DDV: ne

transakcijski račun: IBAN SI56 0237 3001 0046 414

NLB

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

PREDSEDNIK DRUŠTVA

Sašo Frigelj - gasilec

040 662 653

 

POVELJNIK DRUŠTVA

Rok Kežman - gasilec

040 764 560

 

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KRIŽE 1999

 

Zgodovina in opis društva

 

PGD Križe 1999 je eno najmlajših gasilskih društev v Sloveniji in najmlajše gasilsko društvo v Gasilski zvezi Brežice, saj je bilo ustanovljeno 6. 3. 1999. Poleg svoje osnovne funkcije, razvidne iz imena, ima tudi mnogo širši pomen za kraj, ki leži na obrobju občine Brežice ter meji na občini Kozje in Krško; zaradi vključevanja članov iz sosednjih krajev (in s tem občin) pa tudi za bližnjo okolico. Geografska lega, redka poseljenost in oddaljenost od večjih središč botrujejo temu, da sta razvoj in življenje v kraju bolj umirjena, naše gasilsko društvo pa je tisto, ki s svojim delovanjem in prizadevanji povezuje krajane ter skrbi, da podeželje živi.

 

Danes šteje društvo 71 članov. Operativno pokriva dve krajevni skupnosti, KS Pečice in KS Križe. Tako kot ostala gasilska društva tudi mi skrbimo za redno izobraževanje in usposabljanje članov na vseh področjih gasilstva, zlasti gasilcev operativcev. Skrbimo tudi za požarno preventivo, za udeležbo na vajah in za nesebično pomoč, kadar je potrebna. Kljub temu, da nas je malo in se moramo zelo potruditi, če želimo sestaviti moško in žensko ekipo, pa se redno udeležujemo tudi gasilskih tekmovanj. Ženska desetina se je v kratki zgodovini društva že dvakrat uvrstila na državno tekmovanje z motorno brizgalno. Udeležujemo se tudi drugih tekmovanj, kot sta Mini Fire Combat in Operativno-taktično tekmovanje na Bučki.


V preteklih skoraj 21 letih od ustanovitve društva smo izpeljali že precej projektov, najvidnejši med njimi so izgradnja gasilskega doma za delovanje in shranjevanje opreme, razvitje prvega prapora, nakup novega gasilskega vozila GVV-1. Pred tem je društvo ob ustanovitvi od GZ Brežice dobilo terensko vozilo UAZ s prikolico, ki ju je leta 2004 dopolnilo z nakupom rabljene motorne brizgalne, leta 2007 pa je UAZ-a zamenjal kombi TAM, ki je služil kot manjše gasilsko vozilo. Zaradi oddaljenosti drugih društev se je predstavnikom Upravnega odbora z Gasilsko zvezo Brežice uspelo dogovoriti za nakup GVV 1 in tako izboljšati možnosti operativcev za hitrejše in učinkovitejše ukrepanje. Žal se je društvo v letu, preden je prevzelo novo GVV-1, soočilo z zelo zahtevno intervencijo, s požarom mizarske delavnice, dobri dve leti za tem pa se je v novembru 2020 znova spopadalo z večjim požarom, tokrat je zagorela hiša. Take intervencije dejansko pokažejo, kako zelo pomembna pridobitev za društvo je novi GVV-1.

 

Pri gasilskih društvih je za hitro in uspešno posredovanje prav tako zelo pomembna dobra opremljenost in tako smo v PGD Križe 1999 ponosni na svojo opremo, ki jo redno posodabljamo in dopolnjujemo. Vozilo GVV 1 Iveco Daily z 900l vode, prikolica za prevoz opreme in črpalke, elektro agregat, motorna žaga, prenosna črpalka 8/8 Rosenbauer, potopna črpalka in zajemalna nosila so le najpomembnejši pripomočki, ki jih potrebujemo za gašenje in pomoč pri drugih nesrečah.

 

V vsem tem času od ustanovitve pa nismo bili sami, sodelovali smo zlasti z društvi iz našega sektorja in bližnje okolice, pa tudi z bolj oddaljenimi društvi ter si pri tem izmenjevali izkušnje in znanje. Prostovoljno gasilsko društvo Križe iz Križ pri Tržiču, s katerim smo se tudi pobratili, pri tem izrazito izstopa in naša druženja so postala tako rekoč tradicionalna. Vedno več prizadevanj usmerjamo v sodelovanje z društvi iz sosednjih občin, zlasti na operativnem področju, naš požarni okoliš meji na dve občini, od svoje matične občine in drugih društev v sektorju pa je precej oddaljen. V letu 2020 je bilo zaradi epidemioloških ukrepov tudi delovanje gasilskih društev močno okrnjeno in omejeno, vendar pa operativa kljub temu skrbi za opremljanje in pripravljenost za pomoč, saj nesreča nikoli ne počiva.

 

Operativa društva


Pri gasilskih društvih je za hitro in uspešno posredovanje zelo pomembna dobra opremljenost in tako smo v PGD Križe 1999 ponosni na svojo opremo, ki jo redno posodabljamo in dopolnjujemo. Vozilo GVV 1 Iveco Daily z 900l vode, prikolica za prevoz opreme in črpalke, elektro agregat, motorna žaga, prenosna črpalka 8/8 Rosenbauer, potopna črpalka in zajemalna nosila so le najpomembnejši pripomočki, ki jih potrebujemo za gašenje in pomoč pri drugih nesrečah. Društvo šteje trenutno 19 operativnih članov, od tega jih je 8 usposobljenih za uporabo IDA. Največji intervenciji, s katerima se je društvo spopadlo, sta bili požar mizarske delavnice maja 2018 in požar stanovanjske hiše v novembru 2020, to sta bili zelo zahtevni intervenciji, v katerih je sodelovalo tudi ogromno sosednjih društev in kjer je prišla do izraza tudi oddaljenost požarnega okoliša od drugih gasilskih društev v občini Brežice. Po novem operativnem planu Gasilske zveze Brežice, društvo veliko sodeluje tudi z društvi iz sosednjih gasilskih zvez, kar se je že izkazalo za zelo pomembno in dobrodošlo spremembo.

Vizitka

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KRIŽE 1999

 

skrajšan naziv: PGD KRIŽE 1999

naslov: Križe 21e

leto ustanovitve: 1999

davčna številka: 45664277

matična številka: 1187562000

zavezanec za DDV: ne

transakcijski račun: 

SI56 61000 0000 5084 796 (Delavska hranilnica d.d.)

število članov: 71

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

PREDSEDNIK DRUŠTVA

Damjana Arh, GČ

 031 314 352

 

POVELJNIK DRUŠTVA

Uroš Ban, GČ 1. stopnje

 031 648 586

 


 

BROŠURA 10 LET

 

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KRŠKA VAS

 

Vizitka

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KRŠKA VAS

 

skrajšan naziv: PGD KRŠKA VAS

naslov: Krška vas 100, 8262 Krška vas

leto ustanovitve: 1923

davčna številka: 10106278

matična številka: 5211212000

zavezanec za DDV: ne

transakcijski račun: 61000-0009807241 Delavska hranilnica d. d.

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

PREDSEDNIK DRUŠTVA

Ivan Poldan, NZČ II

041 704 047

 

POVELJNIK DRUŠTVA

Boštjan Kodrič, NZČ I

031 237 212

 


 

 BILTEN.pdf

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAPELE

 

Zgodovina in opis društva

 

Prostovoljno gasilsko društvo Kapele je bilo ustanovljeno leta 1926. Neposreden povod oz. pobuda za ustanovitev društva je nastala po velikem požaru na gospodarskem poslopju istega leta v Kapelah.

 

Leta 1927 je društvo kupilo prvo ročno brizgalno, leta 1928 pa pričelo z izgradnjo gasilskega doma, ki ga je postopoma dograjevalo do sedanje oblike in velikosti. V objektu je dvorana z odrom in pomožnimi prostori, pet garaž, gasilski stolp za operativno dejavnost, sejna soba in skladišča.

 

Prvo motorno brizgalno je društvo nabavilo leta 1952, prvo terensko vozilo Jeep pa leta 1973. Zaradi izredne aktivnosti društva je društvo s pomočjo GZ Brežice leta 1982 nabavilo novo orodno gasilsko vozilo IMV 1600. Ob praznovanju 60 letnice društva, leta 1986, pa avtocisterno TAM – 110 za prevoz 5000 litrov požarne vode. Tako so intervencije na terenu postale veliko lažje in učinkovitejše. Sledila je nabava novega gasilskega vozila GVC 16/24 v letu 2006 in leta 2016 novega gasilskega vozila GV – 1.

 

Prvi društveni prapor je društvo razvilo leta 1959. Po 50. letih pa je v letu 2009 nabavilo novega. Društvo je od leta 1980 pobrateno s Prostovoljnim gasilskim društvom Laduč iz Republike Hrvaške.

 

Prostovoljno gasilsko društvo Kapele deluje v okviru drugega požarnega sektorja GZ Brežice, ki skupaj s sosednjima gasilskima društvoma Rakovec in Župelevec pokriva celotno območje KS Kapele.

 

Društvo je aktivno delovalo tudi pri urejanju svojega kraja. Leta 1982 je hortikulturno uredilo središče Krajevne skupnosti Kapele, ob tem pa zasadilo več kot 300 okrasnih sadik. Za lepše življenje svojega članstva po naseljih je v tistih časih društvo zgradilo tudi javno razsvetljavo. Postavljenih je bilo 70 svetil.

 

Polnih 40 let je društvo prirejalo gasilske veselice. S tem si je društvo pridobivalo prepotrebna sredstva za nabavo opreme in ureditev prostorov. Leta 1950, pa vseh naslednjih 25 let, so le te bile organizirane kot »Jurjevanja« v gozdu na Ravnah na Podvinjah.


Za razvedrilo članstva in krajanov je gasilsko društvo organiziralo kulturne prireditve kot so bile: Osina podoknica, Prizma optimizma, Koncert iz naših krajev, Video meh itd.

 

Leta 1929 se je v društvo včlanila tudi Gasilska godba na pihala in delovala kot godbeni odsek društva polnih 60 let, vse do leta 1990. Tudi dramska skupina v okviru društva je večkrat nastopala s svojimi igrami in tako popestrila dolge zimske večere.

 

Operativa društva

 

Skupni prostori, garaže in oprema:

 

Operativna gasilska enota Kapele ima zadovoljujoče prostore za izvajanje gasilske dejavnosti. Razpolaga s tremi gasilskimi vozili in primerno opremo za morebitne intervencije. V lastnih prostorih ima shranjeno predpisano osebno zaščitno opremo za gasilce kot so: zaščitne obleke, škornji, čelade, svetilke, delovne obleke in podobno. Za kvalitetno in uspešno izvedbo intervencij pa ima še radijske postaje, izolirne dihalne aparate, potopne črpalke, motorne brizgalne, lestve, termovizijsko kamero, opremo za odpiranje vrat, detektor plinov, hidravlično orodje, elektro agregate, rezalke, motorne žage, metalce vode, izpihovalec dima in sredstva za dvigovanje bremen. Operativna enota razpolaga tudi s potrebno količino gasilskih cevi vseh velikosti, ter s številnim gasilskim orodjem.

 

Društvo šteje 125 članic in članov. Želja in prizadevanje društva je, da bi se v prihodnje v društvo vključevalo čim več novih članov, predvsem mladih, ki bi pomenili zagotovilo za nadaljnji razvoj gasilstva v Kapelah.

 

Vozila in oprema

 • gasilsko vozilo GV-1 – nabavljeno leta 2016 ob 90. obletnici društva,
 • gasilsko vozilo GVC 16-24 nabavljeno leta 2006 ob 80. letnici društva in
 • gasilsko vozilo GVC 16-50 nabavljeno leta 1986 ob 60. letnici društva

 

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAPELE

skrajšan naziv: PGD KAPELE

naslov: Kapele 13, 8258 Kapele

leto ustanovitve: 1926

davčna številka: 20331827

matična številka: 5174651

zavezanec za DDV: ne

transakcijski račun: 1992-0500-4826-679 Deželna banka Slovenije d.d.

število članov: 125 

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

PREDSEDNIK DRUŠTVA

Franc Urek, viš. gas. častnik 2. st.

 041 606 650

 

POVELJNIK DRUŠTVA

Franc Zijal, gas. častnik 2. st. 

 041 741 072

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GLOBOKO

 

 

Zgodovina in opis društva

 

V prvi polovici 20. stoletja je imelo Globoko precej drugačno podobo kot danes. Večina hiš je bila lesenih, prav tako gospodarska poslopja. Verjetnost požarov je bila zato toliko večja in osveščeni vaščani so začutili potrebo, da se organizirajo v boju proti tej naravni nadlogi. Kot začetek organiziranega gasilstva v Globokem štejemo leto 1927. Gasilsko društvo Globoko, takrat kot gasilska četa, je bilo ustanovljeno 11. maja 1927 pod Molanovo hruško, pri takratnem gostilničarju Alojzu Molanu v Globokem. Četo so ustanovili mladi fantje in možje iz bivše občine Globoko iz dveh razlogov, kot obrambo pred požari in obliko kulturnega delovanja. Na ustanovnem občnem zboru v mesecu juliju 1927 so izvolili prve organe društva oziroma čete, ki je na začetku štela 35 članov. Za predsednika je bil izvoljen Miroslav Pavlič, za tajnika Leopold Cvetko, poveljnika Jože Žgalin iz Piršenbrega, blagajniško poslovanje pa je prevzel Franc Živič.

 

Gasilci so se takoj po ustanovitvi lotili resnega dela in julija 1927 – na Jakobovo nedeljo organizirali prvo gasilsko prireditev. Društvo je bilo brez denarja, zato je bila odločitev za organizacijo gasilske prireditve nujna. Že naslednje leto so nabavili ročno brizgalno, katero so prevažali s konjsko vprego.

 

Na pobudo predsednika Franca Antončiča so pričeli z načrti o izgradnji lastnih prostorov. Na občnem zboru 20. februarja 1937 je bil sprejet sklep, da se prične gradnja gasilskega doma. Dom naj bi stal na križišču cest pri sedanji gostilni Urek. Denarja takrat ni bilo. Zaradi tega so si gasilci izposlovali posojilo pri bivši hranilnici in posojilnici v Globokem. Občina Globoko prav tako ni imela lastnih prostorov, zaradi tega se je takratni župan Ivan Urek z gasilci dogovoril o skupni izgradnji občinske stavbe in gasilskega doma. Gasilci so se s predlogom strinjali. Za postavitev skupne stavbe je bilo odkupljeno od Ivana Ureka (po domače Lenartovega Hanzeka) 30 arov zemljišča, od katerega so bili gasilci lastniki 10 arov, 20 arov pa občina Globoko. Takoj spomladi leta 1938 so pričeli z gradnjo skupne stavbe.

 

Nastopila je druga svetovna vojna. Društvo v času od 1941 do 1945 ni bilo aktivno. Po končani vojni so se prebivalci Globokega začeli vračati na svoje opustošene in prazne domove. Nekako konec leta 1945 so Franc Urek (Lenart), Alojz Vogrin in Leopold Cvetko sklicali občni zbor društva, na katerega so bili povabljeni vsi člani društva. Na tem zboru so izvolili novo vodstvo društva.

 

Iz statistike društvenega arhiva izhaja, da so člani Gasilskega društva Globoko od leta 1927 do 1981 sodelovali na 39-tih intervencijah. Največ požarov je bilo leta 1941, ko so pogoreli trije kozolci, gospodarsko poslopje in hiša.

 

Kot prelomnico in svež veter delovanju društva štejemo 80. leta prejšnjega stoletja, ko je bila leta 1982 ustanovljena ženska desetina, ki je leto pozneje že tekmovala na občinskem tekmovanju v Skopicah. Istega leta, leta 1983, sta bili ustanovljeni tudi dve desetini pionirjev, ki sta se takoj po ustanovitvi že udeležili občinskega tekmovanju na Planini nad Cerkljami.

 

Za gasilsko društvo Globoko je vsekakor pomembno leto 1984, saj je bil v skladu z dogovorom med gasilskimi društvi, Pišece, Dečno selo, Sromlje, Spodnja Pohanca in Globoko, prenesen sedež centra iz Spodnje Pohance v Globoko. To je bila za društvo velika nagrada in priznanje za dotedanjo požrtvovalno delo na požarnem področju, po drugi strani pa naložena velika obveznost in odgovornost.

 

15. septembra 1985 je društvo od Samoupravne interesne skupnosti za varstvo pred požari in Občinske gasilske zveze Brežice prevzelo v upravljanje in uporabo avto-cisterno. Istega dne bilo v Globokem tudi občinsko tekmovanje gasilskih enot, po tekmovanju pa je sledila še gasilska veselica.

 

V marcu 1993 so ponovno stekli pogovori s KS glede preureditve gasilskega doma. Leta 1994 se je pričela adaptacija garaže. V tem letu so se nadaljevali pogovori in dogovori glede pridobitve nujno potrebnih prostorov za delovanje društva. Od KS so bili v trajno last pridobljeni prostori bivšega vrtca, prostori nad vrtcem ter, dodeljeno v souporabo, zemljišče okoli doma. Tako so bili dogovori končani in podpisana pogodba s strani GD Globoko in KS Globoko. Po podpisu pogodbe so se pričele aktivnosti s pripravami na obnovo doma. Pri adaptaciji gasilskega doma je bilo opravljeni 2.890 prostovoljnih delovnih ur.

 

S svečano sejo 5. julija 1997 so se pričele slovesnosti ob praznovanju 70-letnice društva. Gasilski dom je zažarel v vsej svoji lepoti. Praznovanje 70-letnice PGD Globoko se je zaključilo z otvoritvijo prenovljenega gasilskega doma in praznovanjem Dneva gasilcev in gasilk občine Brežice, ki je bil organiziran pri nas v Globokem, 13. julija 1997. 

 

V letu 2004 je bila prekrita streha gasilskega doma, leto pozneje je bil za gasilskim domom postavljen nadstrešek za shranjevanje miz in ostalega inventarja. Zaradi prevelike porabe goriva je bil v letu 2002 prodan UAZ in istega leta nabavljeno orodno vozilo TAM 80.

 

V gasilstvu se je pojavila potreba in nuja po uporabi računalnika. Nabavljen je bil leta 2004, ko smo pričeli tudi z vodenjem elektronske matične evidence članstva v računalniškem programu VULKAN. Prav tako se je računalniško pričela voditi še evidenca o intervencijah v programu SPIN.

 

V juniju 2007 smo se mladinci udeležili tabora gasilske mladine v vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki. Mladi gasilci so s svojimi mentorji in ob druženju spoznavali ter osvajali nova gasilska znanja in si nabirali izkušnje.

 

Leto 2007 je potekalo v znamenju praznovanja 80-letnice društva. Gasilsko društvo Globoko je v sodelovanju z Društvom likovnikov Brežice v mesecu maju organiziralo likovno kolonijo. Dela, ki so jih likovniki izdelali, so bila razstavljena na razstavi, katere otvoritev je bila 16. junija, hkrati s svečano sejo ob proslavi 80-letnice gasilskega društva Globoko.

 

Na seji so bila podeljena priznanja in zahvale članom za dolgoletno delovanje v društvu. Praznovanje 80-letnice smo v društvu ponosno ovekovečili z novim gasilskim vozilom GVV1, nabavljenim s sofinanciranjem GZ Brežice. Vozilo nam še vedno dobro služi in omogoča prevoz nujne opreme na kraj nesreče, prevoz sedmih gasilcev in 500 litrov vode. Ob slavnostnem praznovanju v letu 2007 smo s strani Gasilske zveze Brežice prejeli plaketo za prispevek k razvoju požarnega varstva v Občini Brežice, s strani Gasilske zveze Slovenije odlikovanje za vestno in požrtvovalno delo v gasilski organizaciji ter ob občinskem prazniku občine Brežiče tudi priznanje Občine Brežice. To vse nazorno priča o pomenu prostovoljnega gasilstva v Globokem ter o našem požrtvovalnem, vestnem in uspešnem delovanju. Več o delovanju društva vse od ustanovitve leta 1927 do leta 2007, ko je društvo praznovalo 80 let si lahko preberete v biltenu, ki smo ga poimenovali PRELET SKOZI ZGODOVINO OD 1927 do 2007.

 

V zadnjih letih delujemo po začrtanih programih, sprejetih na vsakoletnih občnih zborih, ki so organizirani v začetku leta, namenjeni pa so tudi pregledu delovanja društva ter druženju in povezovanju aktivnih članov. Pohvalimo se lahko z uspešnim sodelovanjem z Gasilsko zvezo Brežice, Krajevno skupnostjo Globoko, Osnovno šolo Globoko, sosednjimi gasilskimi društvi IV. sektorja ter ostalimi društvi v KS Globoko. Zavedamo se svojega položaja, predvsem zaradi tega, ker smo kot sopodpisniki z ostalimi 30-imi prostovoljnimi gasilskimi društvi v občini Brežice, županom občine in Gasilsko zvezo Brežice podpisali pogodbo o izvajanju javne gasilske službe.

 

V obdobju od leta 2008 do leta 2017 so bili operativni člani društva v povprečju udeleženi na štirih intervencijah letno, in sicer pri gašenju požarov, poplavah in ostalih naravnih nesrečah. Sodelovali so pri različnih tehničnih intervencijah (črpanje in prevažanje vode, čiščenje cest) ter pomagali pri varovanju in urejanju prometa ob različnih prireditvah v KS Globoko. V letu 2016 sodelovali tudi pri dogodkih, povezanih z množičnimi migracijami.

 

Operativni del gasilskega društva v okviru stalne fizične in psihične pripravljenosti na različne intervencije redno izvaja in se udeležuje različnih gasilskih vaj, izobraževanj in usposabljanj. Operativni člani vestno skrbijo, da je gasilska oprema redno vzdrževana in servisirana. Redno se pregledujejo tudi hidrantna omrežja po KS Globoko. Vsako leto se v mesecu oktobru v okviru meseca požarne varnosti organizira sektorska gasilska vaja, na kateri sodelujejo vse operativne enote IV. sektorja, med njimi tudi PGD Globoko. Naši operativci se redno udeležujejo tudi gasilskih vaj, ki jih organizira GZ Brežice; v aprilu 2016 so tako sodelovali pri gasilski vaji »Požar v naravi« v Župelevcu ter v oktobru 2016 pri gasilski vaji v Slovenski vasi.

 

Izpostaviti želimo tudi izjemno uspešno sodelovanje z Osnovno šolo Globoko. Vsako leto v mesecu maju oziroma v mesecu oktobru organiziramo dan odprtih vrat, v okviru katerega otrokom iz vrtca in osnovne šole pokažemo gasilsko vozilo in gasilsko opremo ter predstavimo delovanje gasilskega društva. Na takšen način izrazimo tudi pomen in potrebo vključevanja mladine v društvo.

 

Temelj vsake uspešne gasilske intervencije se gradi z izobraževanjem in usposabljanjem gasilcev, česar se zavedamo tudi v domačem društvu. Nekaj gasilcev se je v tem obdobju usposobilo za uporabo dihalnih aparatov, za gašenje notranjih požarov, opravili so tečaj informatike, tečaj varnega dela z motorno žago. V letu 2014 so se naši gasilci udeležili tudi izobraževanja za vodjo enote in osnovnega tečaja za gasilca ter leto kasneje nadaljevalnega tečaja za gasilca z izvedbo praktičnih gasilskih vaj.

 

V društvu se zavedamo, da brez podmladka ni prihodnosti prostovoljnega gasilstva v Globokem. Našo pionirje in mladince aktivno vključujemo v delo društva. Udeležujejo se gasilskih vaj in gasilskih tekmovanj, pomagajo tudi pri različnih gasilskih aktivnostih. Vsako leto naša gasilska mladina izpelje tudi svoj zbor mladine s strokovno ekskurzijo ali strokovnim predavanjem in zaključnim druženjem. Ob tem moramo izpostaviti leto 2010 in tekmovanje v gasilskem kvizu IV. sektorja, ki smo ga gostili v Globokem. Naši pripravniki so se z odličnim rezultatom uvrstili na občinsko tekmovanje, ki je potekalo v Brežicah, kjer so dosegli 1. mesto in postali občinski prvaki.

 

Vestno skrbimo za svoje prostore in okolico doma, tako smo leta 2012 zamenjali del dotrajanega gasilskega orodja in nabavili nekaj nove gasilske opreme ter obnovili fasado in popravili streho na gasilskem domu. V letu 2017 smo se lotili temeljite obnove operativnih prostorov in garaže.

 

Člani gasilskega društva se redno udeležujemo prireditev in proslav ob praznovanjih GZ Brežice in sosednjih gasilskih društev IV. sektorja. V sodelovanju s Krajevno skupnostjo Globoko, Turističnim društvom Globoko in ostalimi društvi v kraju člani gasilskega društva aktivno delujemo in se povezujemo na lokalni ravni, kar je za tako majhen kraj, kot je Globoko, izjemno pomembno. Tradicionalno vsako leto v središču Globokega, pri gasilskem domu, ob praznovanju 1. maja postavimo mlaj in pripravimo družabno srečanje. Od leta 2006 smo soorganizatorji pohoda »Spoznajmo svojo krajevno skupnost«, v počastitev krajevnega praznika. Sodelujemo pri vsakoletni spomladanski čistilni akciji, ki poteka na območju KS Globoko, udeležimo se Kulinaričnega srečanja, pomagamo pri različnih prireditvah v kraju z varovanjem in urejanjem prometa. V sodelovanju s Turističnim društvom Globoko od leta 2015 dalje za člane obeh društev organiziramo strokovno ekskurzijo po Sloveniji, kjer si ogledamo kakšno izmed turističnih zanimivosti in obiščemo gasilsko društvo. Tradicionalno s PGD Pišece v maju organiziramo Florijanovo mašo, v počastitev zavetnika gasilcev sv. Florijana, ki se vedno konča s prijetnim druženjem.

 

V počastitev 90-letnice gasilstva v Globokem smo imeli 13. maja 2017 svečano sejo, na kateri smo obudili spomine na prehojeno pot. Ob tem so bila članom in članicam podeljena priznanja, odlikovanja, napredovanja in zahvale.

 

Leto 2018 se je začelo z volilnim občnim zborom. Ciril Flis se je po 18 letih uspešnega vodenja društva poslovil od predsedniške funkcije in v tem mandatu nadaljuje kot podpredsednik. Prav tako sta se v novi vlogi znašli dolgoletna tajnica Anica Novoselovič, ki je sedaj članica upravnega odbora. Kristina Kos, ki je skrbno bedela nad društveno blagajno več kot 30 let pa se je znašla v vlogi nadzornice. Operativce še naprej vodi Slavko Cizl. Volilno leto se je zaključilo z Gasilskim kongresom 19.5.2018 na Ptuju, ter Akademijo ob dnevu gasilcev GZ Brežice, ki je bila 5.10.2018 in je potekala v sklopu praznovanja občinskega praznika in meseca požarne varnosti.

 

Glede na to, da je večina članov PGD Globoko včlanjena tudi v Turistično društvo Globoko smo za člane obeh društev v letu 2018 in 2019 uspešno izpeljali strokovni ekskurziji. V letu 2018 smo se podali v sosednjo Dolenjsko regijo in obiskali Gasilsko brigado Novo mesto, v letu 2019 pa se podali na Štajersko in obiskali PGD Bohova.

 

Leto 2019 je bilo pomembno za slovensko gasilstvo, saj smo praznovali 150 let obstoja gasilske organizacije na slovenskem z osrednjo proslavo v Metliki 8. septembra, katere smo se udeležili tudi trije člani iz društva. Dan odprtih vrat, ki smo ga organizirali v 18. oktobra 2019, v počastitev občinskega praznika »Brežiški oktober« in meseca požarne varnosti, je potekal v prijetnem vzdušju. Z aktivnostmi smo pričeli dopoldan, ko so nas ob spremstvu učiteljic in učiteljev obiskali učenci šole in malčki vrtca. Za njih smo pripravili zanimive in praktične vsebine. Ogledali so si garažo, vozila, se pogovarjali z gasilcem, opremljenim z vso pripadajočo opremo, ki jo mora imeti na požaru, vključno z dihalnim aparatom, da lahko vstopi v goreč objekt. Sledil je prikaz gašenja vžiga naftnih derivator, ter prikaz gašenja razgretega olja iz štedilnika. Ob koncu smo šolarjem, ki so izrazili interes, da se nam v bodoče pridružijo, razdelili vpisnice, katere so odnesli v podpis svojim staršem. V popoldanskem delu so se nam na pridružili poleg krajanov še podžupanja občine Brežice, Mila Levec; predsednik in poveljnik GZ Brežice, Herman Premelč in Darko Leskovec; ravnateljica OŠ Globoko Rozika Vodopivec in predsednik Sveta KS Globoko, Miha Petančič.

 

Na stojnicah smo prisotne nagovarjali k vpisu v naše društvo in nagovarjali k donaciji dohodnine, saj bi tako pridobljena sredstva omogočala razvoj in posodobitev naše gasilske opremo. Po pozdravih gostov je bila po 16.00 uri prikazana vaja notranjega napada. Po končani vaji je v sejni sobi potekalo eno urno predavanje na temo »ozaveščanje voznic in voznikov o pravilnem razvrščanju ob prometnih zastojih na avtocestah«. Izkušnje in znanje je z nami delil Anže Albreht, direktor in ustanovitelj Zavoda Reševalni pas iz Logatca.

 

https://www.facebook.com/videokom/photos/?tab=album&album_id=1872725136206670

 

https://youtu.be/PccEpNagNuk

 

Gasilci PGD Globoko smo se zahvalili domačinu Marjanu Ogorevcu za dobrodelno gesto, da se je odločil celotni izkupiček prodanih vstopnic brežiške premiere filma NESKOČNI ZAČETEK, ki je bila 30.10.2019, v Domu kulture Brežice, donirati našemu društvu. S kupljeno vstopnico po ceni 10,00 EUR so obiskovalci namenili denar za nakup naše opreme.

 

V letu 2020 smo v februarju izvedli le občni zbor društva, vseh ostale dejavnosti pa so bile podrejene ukrepom povezane z epidemijo.

 


 

Operativa društva

 

V sestavi operativne enote PGD Globoko, ki spada v 2. kategorijo, je 17 operativnih gasilcev. Vsi imajo opravljene osnovne tečaje za operativnega gasilca in tudi predpisane tečaje specialnosti. Tako imamo v enoti zastopane specialnosti: strojnik, zveze, informatika, mentor, gašenje notranjih požarov, gašenje v naravnem okolju, tehnično reševanje, nevarne snovi, nosilec dihalnega aparata, upravljalec motorne žage. Operativci se izobražujejo na raznih tečajih in praktičnih vajah. Povprečni reakcijski čas od alarma do izvoza je 5 min.

 

Vozila in oprema

 

Operativna enota PGD Globoko ima v svoji sestavi dve vozili. 

 

Manjše gasilno vozilo z vodo IVECO GVV-1 1+5
Gasilno vozilo z vodo GVV-1 je vozilo, ki ima vgrajeno visokotlačno črpalko 30-60 l/min, 30-50 bar, vijak z visokotlačno cevjo 50 m, rezervoar za 1000 l vode in prenosno motorno brizgalno MB 8/8.
Opremljeno je z gasilsko tehnično opremo za desetino. Vozilo je poleg predpisane opreme dodatno opremljeno s termovizijsko kamero in izpihovalcem dima. Posadka vozila GVV-1 je zmanjšani oddelek 1+5. Gasilno vozilo z vodo GVV-1 se uporablja za gašenje požarov.
S svojo posadko je samostojna taktična enota.

 

Gasilska avtocisterna TAM AC- 16/50 1+2
Gasilska avtocisterna AC-16/50 je vozilo za prevoz vode na mesto intervencije ali za prevoz pitne vode.
Gasilska avtocisterna AC- 16/50 1+2 ima vgrajeno črpalko 16/8 in rezervoar za 5000 l vode. V vozilu se nahaja predpisana gasilska tehnična oprema ter nekaj dodatne opreme. Posadka vozila šteje tri gasilce.

Vizitka

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GLOBOKO

skrajšan naziv: PGD GLOBOKO

naslov: Globoko 5, 8254 Globoko

leto ustanovitve: 1927

davčna številka: 71075950

matična številka: 5116228000

zavezanec za DDV: ne

transakcijski račun: SI56 6100 0001 1845 793

DELAVSKA HRANILNICA d.d. Ljubljana

število članov: 78

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

PREDSEDNIK DRUŠTVA

Martina Živič, VGČO II.st.

051 664 770

 

POVELJNIK DRUŠTVA

Slavko Cizl, GČ II.st.

031 681 392

 


 

   

 


 

 BILTEN PGD GLOBOKO

 

 

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GABRJE PRI DOBOVI

 

Opis društva

 

Prostovoljno gasilsko društvo Gabrje pri Dobovi je teritorialno prostovoljno gasilsko društvo II. kategorije v 3. sektorju gasilske zveze Brežice. Delovanje društva poteka v skladu s sprejetim temeljnim aktom - statutom društva. Članstvo društva glede na vrsto članov sestavljajo: 8x pionir, 3x mladinec, 3x gasilec pripravnik, 24x operativni gasilec, 4x rezervni operativni gasilec, 24x veteran, 44x član gasilske organizacije, 20x podporni član.

 

Zgodovina društva

 

Začetki prostovoljnega gasilskega društva Gabrje pri Dobovi segajo v leto 1934, ko sta vaščana Veble Anton in Glogovšek Ivan podala pobudo za ustanovitev prostovoljnega gasilskega društva, vendar je zaradi takratnih političnih in gospodarskih razmer trajalo skoraj dve leti, da sta uspela zbrati ustanovne člane ter po takratnih zakonskih predpisih leta 1936 ustanoviti Prostovoljno gasilsko društvo Gabrje pri Dobovi. Prvo vodstvo društva so sestavljali: Predsednik: Vidmar Ivan ; Poveljnik: Veble Anton ; Tajnik: Kežman Ivan in Blagajnik: Polovič Franc

 

Na začetku je bilo društvo brez vsega, tako rekoč je obstajalo le na papirju, vendar so vsi ustanovni člani bili zelo dejavni in polni zagona, saj jim je hitro uspelo od krajanov Dobove in Kapel zbrati sredstva za nabavo prve motorne brizgalne in nekaj druge operativne opreme. Vse do leta 1941, ko je v deželo prišel okupator, je društvo dobro gospodarilo in postopoma napredovalo. Z okupacijo domovine pa je društvo prenehalo delovati in bilo v stanju mirovanja vse do konca vojne in vrnitve vaščanov iz izgnanstva. Kmalu po vojni je delovanje gasilskega društva ponovno zaživelo in porodila se je misel o gradnji gasilskega doma. Že leta 1951 je članstvo društva pristopilo k izgradnji le-tega. Gradnja je trajala zelo dolgo, vendar je članom s pomočjo vaščanov in donatorjev, leta 1962 uspelo dokončno zgraditi gasilski dom in ga predati svojemu namenu.

 

Za tem je prišlo v društvo prvo gasilsko vozilo GAS in takrat nova motorna brizgalna SORA s pripadajočo opremo, vendar je društvo že čez nekaj let zamenjalo vozilo za novo IMW-jevo, katero je sodelovalo na marsikaterem tekmovanju. Da je bilo društvo zares aktivno in njegovi člani operativno dobro usposobljeni dokazujejo številna priznanja ter plakete iz gasilskih tekmovanj, ki še danes krasijo gasilski dom. V letu 1982 je društvo razvilo svoj prvi društveni prapor, katerega so krasili zlati žebljički in številni spominski trakovi. Nekaj let za tem pa je društvo prvotni gasilski dom razširilo s prizidkom, v katerem so sedanja garaža, kuhinja in dodatni prostori.

 

Na prelomu tisočletja je bila velike spremembe deležna okolica gasilskega doma, katera je dobila novi asfalt in urejen veselični prostor. Temeljito se je prenovila tudi dvorana gasilskega doma, napeljano je bilo centralno ogrevanje. Prav tako se je v tistem času že dotrajano gasilsko vozilo IMW zamenjalo z novim zmogljivejšim vozilom GVM-1 (Citroen Jumper) in priklopnikom z visokotlačnim modulom ter ostalo operativno opremo. Leta 2006, ob 70 letnici društva je PGD Gabrje pri Dobovi organiziralo veliko vrtno veselico in gostilo prvo srečanje vasi Gabrje-Gaberje iz cele Slovenije, katerega pobudniki so bili prav člani gabrskega gasilskega društva. Ob svoji 75. obletnici društva (2011), pa je društvo razvilo za društveno identiteto zelo pomemben novi prapor društva. Ob tem je društvo organiziralo veliko gasilsko veselico in gostilo srečanje veteranov ter dan gasilcev občine Brežice. Že naslednje leto pa se je ponudila priložnost za zamenjavo tedanjega vozila z novejšim in modernejšim vozilom GVM-1 (Citroen Jumper Furgon).

 

Od leta 2013, ko se je zamenjalo vodstvo društva, se je društvo posvetilo predvsem posodabljanju in nabavljanju modernejše operativne opreme, kakor tudi temeljnim in specialnim gasilskim izobraževanjem ter delu z mladino, saj je potrebno pridobljeno znanje in izkušnje prenesti na mlajše generacijo, ki bodo za delovanje društva skrbele v prihodnosti. Prav tako so člani začeli nazaj obujati vsakoletno tradicionalno kresovanje ob 1. maju.

 

Leta 2016 je gasilsko društvo praznovalo 80. obletnico svojega obstoja in v počastitev takšnega praznika organiziralo veliko gasilsko veselico in hkrati dan gasilcev občine Brežice, katerega se je udeležilo veliko število gasilk in gasilcev iz celotne občine Brežice in širše. V letu 2018 so člani društva sami naredili obsežno sanacijo temeljev in sten gasilskega doma ter uredili hidroizolacijo in odvajanje meteornih vod. Kmalu za tem, v letu 2019 pa še izpeljali popolno prenovo in posodobitev garaže ter garderob za operativne gasilce. Leta 2020 so se v društvu uspeli razveseliti še dveh velikih pridobitev, in sicer novega večnamenskega asfaltiranega platoja, ter nove asfaltne podlage ter hortikulturne ureditve okolice gasilskega doma.

 

 

Operativa društva

 

Operativna gasilska enota PGD Gabrje pri Dobovi šteje 24 operativnih članov in članic ter 4 rezervne operativne člane. Vsi operativni člani imajo opravljene zahtevane zdravniške preglede po 5. in 3. členu.

 

OGE je na podlagi temeljnih izobraževanj in činov sestavljena iz štirih gasilcev, petih gasilcev I. st., treh gasilcev II. st., enim višjim gasilcem, šestih višjih gasilcev I. st., enega nižjega gasilskega častnika, enega nižjega gasilskega častnika I. st. in treh gasilskih častnikov I. st..

 

Glede na pridobljeno specialno znanje OGE razpolaga z operativnimi člani, kateri imajo opravljene tečaje: 9x IDA, 7x GNPA, 1x GNPB, 3x URP, 3x MŽ, 4x STR, 1x BOL, 1x INŠ in 1x INF.

 

 

Vozila in oprema

 

Operativna gasilska enota razpolaga z vozilom GVM-1 (Citroen Jumper) ter priklopnikom za vodo in peno (PT-VP) na katerem je visokotlačni modul s 350 litri vode.

 

Vizitka

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GABRJE PRI DOBOVI

 

skrajšan naziv: PGD GABRJE PRI DOBOVI

naslov: Gabrje pri Dobovi 20, 8257 Dobova

leto ustanovitve: 1936

davčna številka: 29208564

matična številka: 5178495000

zavezanec za DDV: ne

transakcijski račun: SI56 6100 0001 2077 526

DELAVSKA HRANILNICA d.d. Ljubljana

število članov: 130

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

PREDSEDNIK DRUŠTVA

Toni Radanovič, GČ I. st.

040 742 087

 

POVELJNIK DRUŠTVA

Uroš Blaževič, GČ I. st.

031 335 388

 


 

  

 

 

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DEČNO SELO

 

Zgodovina in opis društva

 

Prvo gasilsko četo v Dečnem selu so ustanovili leta 1934. Že v letu 1936 so kupili ročno brizgalno s konjsko vprego, leta 1954 tudi prvo motorno brizgalno in leta 1973 prvi gasilski avto. V 80-tih se je društvo močno prizadevalo za izbolšanje opreme in uspehov v tekmovanju kajti sledil je prejem kombi vozila znamke IMV ter prenosne motorne brizgalne znamke Rosenbauer, moška desetina pa se je udeležila republiškega tekmovanja za pokal Matevža Haceta. Nato leta 1989 so svečano otvorili novi gasilski dom. V 90-tih pa so kupili novo orodno vozilo znamke TAM ter tudi rabljeno avtocisterno znamke FAP 1616 . PGD Dečno selo operativno pokriva štiri vasi v KS Artiče in sicer Dečno selo, Glogov Brod, del Artič, del Trebeža in del Curnovca. Leto 2014 je bilo posebno za društvo in člane, kajti praznovali so 80 letnico obstoja pripravila se je velika veselica in ob tem je bilo tudi organiziran dan gasilcev. V leti 2016 se je zamenjala stara motorna brizgalna znamke Rosenbauer z novejšo in večjo motorno brizgalo tudi Rosenbauer. Zadnja leta se je močno delalo, na operativi in seveda opremi za intervencije. Leta 2020 pa je društvo pridobilo in zamenjalo avtocisterno znamke FAP 1616 z vozilo GVC 24/50 znamke MAN Njihove aktivnosti so usmerjene v operativne in preventivne dejavnosti ter poudarek na delu z mladino.

 

Operativa društva

 

Prostovoljno gasilsko društvo Dečno selo je razverščeno v I.kategorijo in s tem potrebuje najmanj operativnih gasilce v operativi in s tem tudi opremo. Ampak društvo si je že od nekdaj priskrbelo avtocisterno znamke FAP z 8000 litrov vode s katero je v večini intervencij zelo prišlo prav. Avtocisterna znamke FAP se je leta 2020 zamenjala z novejšo vozilo GVC 24/50 znamke MAN. Trenutna operativa šteje 14 članov. Za opremo pa se lahko pohvali najbolj seveda z vozilom GVC 24/50 znamke MAN. Poleg pa še dva dihalna aparata, motorna brizgalna Rosenbauer, termokamero, agregat, izpihovalec in seveda ostala osnovna oprema, ki jo naj bi imelo vsako društvo za intervencije.

 

Vozilo s cisterno GVC-24/50

 

Opredelitev

Gasilsko vozilo s cisterno GVC-24/50 je vozilo z vgrajenim rezervoarjem za 5000 l vode, shranjeno večjo količino penila, nameščeno gasilsko-tehnično opremo, vgrajeno hitro-napadalno napravo ter vodnim monitorjem. Vozilo ima vgrajeno gasilsko centrifugalno črpalko, gnano preko motorja vozila. Vgrajena mora biti skladno z določili standarda DIN 14420.

 

Izpolnjevati mora določila razreda:

 • FPN 10-3000 skladno s SIST EN 1028-1,2 (NT-črpalka), ali
 • FPN 10-3000 / FPH 40-250 skladno s SIST EN 1028-1,2 (NT- in VT-črpalka).

Posadka vozila je skupina 1+2.

 

Namen

Gasilsko vozilo s cisterno GVC-24/50 je glede na večjo količino vode namenjeno oskrbi požarišča z vodo in gašenju večjih požarov. Lahko se uporablja tudi za prevoze pitne vode. Zaradi vgrajene hitronapadalne naprave omogoča izvedbo hitrih napadov. S posadko sestavlja gasilsko taktično enoto — skupino.

 

Mere vozila in oznake

Dolžina vozila ne sme presegati 8000 mm, širina je lahko največ 2500 mm, višina pa 3400 mm (merjeno prazno vozilom s pripadajočo opremo na strehi).
Skupna masa vozila je lahko največ 17.000 kg. 

 

Manjše gasilsko vozilo GV-1 

 

Opredelitev
Manjše gasilsko vozilo GV-1 je vozilo z opremo za gašenje in reševanje ter prenosno motorno brizgalno, nameščeno v nadgradnji. Posadka vozila so oddelek 1+8 ali zmanjšan oddelek 1+5 ter vmesne možnosti.

 

Namen
Manjše gasilsko vozilo se uporablja za gašenje požarov in je namenjeno manjšim gasilskim enotam. S posadko predstavlja taktično enoto–oddelek oz. zmanjšan oddelek.

 

Mere vozila in oznake
Dolžina vozila ne sme presegati 6000 mm, širina je lahko največ 2200 mm, višina pa največ 3000 mm (merjeno s praznim vozilom in pripadajočo opremo na strehi).

 

NDM vozila je lahko največ 3500 kg. Merila je potrebno dosledno upoštevati zaradi normativov Evropske skupnosti v zvezi z B-kategorijo vozniškega dovoljenja. V primeru posadke 1+8 je lahko NDM do 5000 kg, za kar je potrebna C-kategorija vozniškega dovoljenja.

 

 

Vizitka

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DEČNO SELO

 

skrajšan naziv: PGD DEČNO SELO

naslov: Dečno selo 39, 8253 Artiče

leto ustanovitve: 1934

davčna številka: 21555583

matična številka: 5208521

zavezanec za DDV: ne

transakcijski račun: 6000 0000 0580 131

HRANILNICA LON d.d. Kranj

število članov: 120

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

PREDSEDNIK DRUŠTVA

Robert Zorko, G III.st.

041 727 563

 

POVELJNIK DRUŠTVA

Aleš Lipej, VG III.st.

031 745 766

 


 

SPREMLJAJTE NAS NA TUDI
NA FACEBOOKU

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SOBENJA VAS

Zgodovina in opis društva

 

Prostovoljno gasilsko društvo Sobenja vas je bilo ustanovljeno 3. aprila 1932. Od ustanovitve pa do leta 1940 je naše društvo štelo samo 34 članov. Po 2. svetovni vojni, pa se je začelo obnavljati in rasti.

 

Leta 1957 je društvo dobilo prvo ročno brizgalno, deset let kasneje pa še prvo motorno brizgalno, kar je zelo olajšalo delo gasilcem. Leta 1969 je društvo dobilo še eno pomembno pridobitev in sicer pri gasilski kombi znamke Fiat, ki ga je društvu poklonilo PGD Obrežje.

 

Leta 1988 je društvo kupilo nov kombi IVM za prevoz ljudi in opreme. Kombi je bil kupljen s prispevki vaščanov in GZ Brežice.

 

Leto dni kasneje  smo s strani PGD Sromlje dobili rabljeno motorno brizgalno, ki jo imamo še danes in jo tudi uporabljamo.

Leta 2003 so nam iz PGD Cerina podarili cisterno TAM GVC 16-50, katero smo uporabljali vse do leta 2010, ko smo jo oddali naprej PGD Dolenja vas.

V letu 2010, smo pridobili novo gasilsko vozilo, in sicer Iveco GV-V1, za katererga je 70% vrednosti prispevala GZ Brežice, na osnovi finančnega plana GZ Brežice za leto 2010, preostali delež je društvo pridobilo s pomočjo prostovoljnih prispevkov krajanov in sponzorjev.

 

Sodobno gasilsko vozilo z vso potrebno opremo je velika pridobitev s stališča varnosti in hitrejšega posredovanja ob intervencijah na področju delovanja PGD Sobenja vas in širše.

 

Leta 2011 je društvo z lastnimi sredstvi kupilo rabljeno vozilo OPEL Vivaro, in izvedlo nadgradnjo le-tega. Vozilo se uporablja za prevoz članov in drugih potreb društva.

 

V letu 2012 smo ob 80 letnici društva kupili nov prapor.

V vseh letih obstoja gasilske društva pa se je gradil, dograjeval in obnavljal tudi naš gasilsko dom. V letu 2012 smo obnovili njegovo notranjost, v lanskem letu 2019 pa smo v notranjosti doma namestili še omarice za shranjevanje oblačil in obutve gasilcev. V letu 2015 smo vrata na eni izmed garaž nadomestili z novimi dvižnimi vrati. V letu 2020 pa smo izvedli enako investicijo še na drugi garaži.

 

Danes je naše društvo dobro opremljeno, saj imamo dovolj opreme za opravljanje prostovoljne gasilske službe ter ustrezno usposobljene gasilce. Društvo danes šteje 80 članov.

 

Operativa društva

 

PGD Sobenja vas deluje na območju požarnega okoliša Žejno, Sobenja vas, Globočice, Stankovo in Mrzlava vas.

Društvo ima dandanes 10 operativnih gasilcev, ki delujejo z gasilskim vozilom GV-V1 znamke Iveco. Gasilsko vozilo je popolnoma opremljeno z opremo, ki jo naši gasilci potrebujejo na intervencijah.

 

Operativni člani, vsako leto, skupaj z PGD Cerina, izvedejo sektorsko vajo, bodisi v našem ali v požarnem okolišu PGD Cerina, in tako krepijo delovanje med obema društvoma. Hkrati operativni gasilci večkrat izvedejo mokro ali suho vajo v našem požarnem okolišu.

V lanskem letu 2019 je imelo društvo obsežno intervencijo prav v Sobenji vasi, kjer je gorelo gospodarsko poslopje. V intervenciji so sodelovala 4 gasilska društva.

 

V leto 2018 je društvo sodelovalo v intervenciji, pri gašenju gospodarskega poslopja v vasi Pečice, kjer so sodelovala skoraj vsa gasilska društva v okviru GZ Brežice.

 

Operativni gasilci v našem društvu se trudijo, da se trudijo, da se odzovejo na vsak klic na pomoč, kjer pomagajo po svojih najboljših močeh.

 

Vozila in oprema

 

V letu 2010 smo pridobili sodobno opremljeno vozilo Iveco GV-V1, ki je pripomoglo k hitrejšem posredovanju ob intervencijah ter pripomoglo k večji varnosti naših operativnih gasilcev.

 

OBJAVE V LETU 2021:

 

PGD Sobenja vas vsako leto, prvo soboto v letu organizira sedaj že tradicionalni pohod na Veliki Cirnik. Odhod je izpred gasilskega doma Sobenja vas ob 12 uri (v primeru omejitev zaradi Covid-19, pohod ne bo organiziran).

 • maj 2021 - prvomajska prireditev na SV. Vidu (v primeru omejitev zaradi Covid-19, prireditev ne bo organizirana)
 • konec meseca Junija 2021– Benijev memorial - turnir v malem nogometu (v primeru omejitev zaradi Covid-19, turnir ne bo organiziran)
 • Oktober 2021 – v okviru meseca požarne varnosti bomo gasilci PGD Sobenja vas izvedli obisk v vrtcu Mavrica Brežice, kjer bomo gasilcem predstavili gasilsko opremo (v primeru omejitev zaradi Covid-19, obisk ne bo organiziran)

 

Vizitka

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SOBENJA VAS

 

skrajšan naziv: PGD SOBENJA VAS

naslov: Sobenja vas 7a, 8262 Krška vas

leto ustanovitve: 1932

davčna številka: 15971511

matična številka: 5280648

zavezanec za DDV: ne

transakcijski račun: 02373-0012263543

Nova Ljubljanska banka

število članov: 80

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

PREDSEDNIK DRUŠTVA

Jože Savnik, VG

040 730 803

 

POVELJNIK DRUŠTVA

Vinko Krčelič, GČ II. stopnje

041 737 998

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SPODNJA POHANCA

 

Zgodovina in opis društva

 

Gasilsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1949 s sedežem v Sp. Pohanci. Začetek je bil težak, saj društvo ni razpolagalo z nikakršnim imetjem. Sčasoma so si gasilci priskrbeli nekaj najosnovnejšega orodja in pridobili osnovno gasilsko znanje.

Nameravali so graditi gasilski dom v Sp. Pohanci, ko pa so leta 1956 dobili od občine v uporabo nekdanjo »Srebretovo« garažo, so se odločili, da bo stal gasilski dom v Arnovem selu. Najprej so si uredili prostor v tej garaži, leta 1957 so garažo dozidali. Tako so dobili prostor za sestanke in manjšo orodjarno.

Leta 1954 so gasilci kupili rabljeno ročno črpalko. V naslednjih letih so se borili za nabavo gasilskih cevi in ostale najnujnejše opreme. Tehnično napredovanje je bilo nujno potrebno, tako so gasilci leta 1968 kupili prvi avtomobil. Avtomobil je bilo staro vozilo, ki ga je do tedaj uporabljal Zdravstveni dom Krško kot reševalno vozilo. Leta 1966 je Tovarna celuloze in papirja podarila rabljeno motorno brizgalno. Leta 1969 pa so gasilci ob praznovanju 20 letnice društva prevzeli novo motorno brizgalno Jadran.

Leta 1972 smo star bolniški avto prodali in od GZ Brežice dobili nov IMV kombi. Gasilci smo s tem pridobili vozilo za prevoz opreme in ljudi. S prihodom novega avtomobila, se je pojavila potreba po preureditvi notranjosti garaže oz. orodjarne. Ta dela smo opravili v letu 1973.

V letu 1976 smo kupili novo motorno 600 litersko brizgalno Rosenbauer. V letu 1978 smo v dom napeljali vodovod.

Leto 1979 je bilo jubilejno. Proslavili smo ga z dvema velikima pridobitvama. Zamenjali smo IMV kombi za novo orodno vozilo TAM 60T. Zamenjali smo tudi 600 litersko brizgalno Rosenbauer za zmogljivejšo 1200 litersko brizgalno Rosenbauer.

N gasilskem kongresu leta 1980 v Brežicah smo se spoznali z gasilci iz Idrije. Dogovorili smo se, da bomo sodelovali. Istega leta smo s PGD Idrija podpisali listino o pobratenju.

V letu 1981 je bila zgrajena nova garaža, v kateri smo pridobili prostor za dve gasilski vozili. V tem letu smo na gasilski dom napravili tudi novo streho. V letu 1982 smo gasilski dom oblekli v novo fasado. Naslednje leto smo v garaži izdelali izravnalne tlake, prepleskali stene, mimo doma je bil položen asfalt. V letu 1984 smo položili ploščice v dvorano, naslednje leto pa urejali okolico doma.

V letu 1987 smo dobili tovorno vozilo TAM 110 T10 za bodočo avto cisterno. Naslednje leto je bila avto cisterna usposobljena za gasilske akcije. Svečan prevzem avto cisterne je bil opravljen v letu 1989 ob praznovanju 40. letnice društva.

Na leto 1996 smo ponosni, kajti tega leta smo razvili društveni prapor.

V naslednjih letih smo zamenjali garažna vrata, menjali žlebove na strehi, nabavili novo pohištvo v sejno sobo, zamenjali stole in mize v dvorani, ter urejali okolico gasilskega doma.

 

Seveda pa sama oprema in inventar gasilskega društva ne bi veliko pomenila brez ustreznega članstva, to je ljudi. Vsa leta od 1949 do danes so generacije gasilcev skrbele za širjenje in plemenitenje gasilstva v tem prostoru. Pridobivali smo nove člane in jih izobraževali. Vsakih nekaj let so gasilci opravljali tečaje za izprašane gasilce, leta 1953 pa je društvo dobilo prva dva podčastnika. V letih 1955 do 1957 je še nekaj gasilcev opravilo tečaj za strojnike in tečaj za podčasnike, leta 1970 pa je društvo dobilo prva dva častnika. V letih 1971 in 1974, ter 1986 je čine podčastnikov in častnikov pridobilo še več gasilcev, v letu 2004 smo dobili prve tri častnice.

Uspešni smo bili na tekmovalnem področju. Nastopi na državnih tekmovanjih: Pionirji 1x, člani A 1x, člani B 2x in članice B 10x.

V letu 2020 smo kupili nekdanjo Katičevo domačijo. Na novi lokaciji smo pričeli urejati parcelo in hišo za nov nadomestni dom, saj smo na stari lokaciji popolnoma utesnjeni.

 

Operativa društva

 

Operativno vodstvo društva sestavljajo poveljnik s pomočniki za posamezna področja, namestnik poveljnika in podpoveljnik z dvema vodjema vodov in desetinama gasilcev. Skupaj imamo 20 operativnih članov.

Najvažnejša dejavnost društva je zagotavljanje požarne varnosti. Zagotavljamo jo preventivno s svetovanjem in vzdrževanjem brezhibne opreme in pomožnih tehničnih sredstev. S strokovnimi posegi pa posredujemo ob nesrečah in kadar nas občani rabijo, oz. nas aktivira Regijski center za obveščanje Brežice. Operativa deluje po planu operativne organiziranosti PGD. Naše delovanje poteka v skladu s planom in usmeritvami Gasilske zveze Brežice. Svoje strokovno znanje izpopolnjujemo na tečajih, vajah in na gasilskih tekmovanjih.

 

Vozila in oprema

 

V operativni sestavi imamo Vozilo Iveco GVV-1 s pripadajočo opremo. Sami pa smo si kupili še vozilo GVM za prevoz moštva.

 

 

Vizitka

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SPODNJA POHANCA

 

skrajšan naziv: PGD SPODNJA POHANCA

naslov: Arnovo selo 25a, 8253 Artiče

leto ustanovitve: 1941

davčna številka: 53952847

matična številka: 5116198000

zavezanec za DDV: ne

transakcijski račun: SI56 6000 0000 1227 897

Hranilnica LON

število članov: 70

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

PREDSEDNIK DRUŠTVA

Helena Fakin

031 795 379

 

POVELJNIK DRUŠTVA

Anton Lapuh

041 715 836

 


 

 

KONTAKT

Gasilska zveza Brežice

Cesta Svobode 17, Brežice 8250

 

 gasilskazvezabrezice@siol.net

 051 365 808

PODATKI

TRR: SI56 6000 0000 1137 590, odprt pri Hranilnici LON

Davčna številka: 65652088

 

KORISTNO

Piškotki

Avtorske pravice © 2023 Gasilska zveza Brežice. Vse pravice pridržane.
Joomla! je brezplačna programska oprema izdana pod GNU General Public License.