Gasilske organizacije so si ves čas prizadevale, da bi v svoje vrste vključevale tudi ženske.

Položaj žensk v gasilstvu ni bil vedno ustrezen in enakovreden moškim, zato so članice bolj delovale samo na organizacijskem področju. Prepričanje, da je delo v gasilski operativi za ženske pretežko, da ga ne zmorejo in je manj učinkovito, se izboljšuje. Dokaz temu je, da se članice aktivno in prizadevno vključujejo v različna izobraževanja in usposabljanja in tako pridobivajo ustrezna znanja za opravljanje gasilskih nalog. Tako se članice v gasilskih organizacijah danes aktivno udejstvujejo na vseh področjih, tako pri organizacijskem, preventivnem in operativnem delovanju.

 

Komisija za članice na GZ Brežice je sestavljena iz predsednice in 9 članic, ki zastopajo posamezen sektor. Letno se komisija sestane na dveh rednih sejah in sejah članic regije Posavje. Trenutno imamo 902 članic iz prostovoljnih gasilskih društev, ki so vključene v GZ Brežice.

 

Predsednice članic GZ regij Posavje in Zasavje na začetku leta izdelamo plan dela članic, ki je nekako vodilo za izobraževanje in delovanje članic skozi celotno leto. Skozi leta se članice GZ Brežice udeležujemo usposabljan, srečanj in posvetov, delujemo ter sodelujemo v raznih komisijah. Sodelujemo pri opravljanju organizacijskih in operativnih nalogah ter pri gasilskih tekmovanjih. Svoj doprinos izkazujemo tudi pri izvedbah prireditev ob obletnicah gasilskih društev, občnih zborov, prevzemih vozil ter drugih priložnosti znotraj GZ, regije in GZ Slovenije.

 

Članice se izobražujemo in usposabljano znotraj GZ in regije in na letnih srečanjih članic regije Posavje in Zasavje ter Okrogle mize v Krškem. S strani GZ Slovenije pa je organiziran dvodnevni posvet in izobraževanje članic v različnih krajih. Aktivno sodelujemo tudi na tekmovalnem področju, saj se kar nekaj tekmovalnih ekip udeležuje občinskih, regijskih in državnih tekmovanj. Svojo fizično spodobnost pa vzdržujemo z različnimi pohodi.

V sklopu GZ Brežice se udeležujemo dneva gasilcev in srečanju veteranov ter sodelujemo pri operativnih vajah.

 

Vsako leto organiziramo srečanje članic GZ Brežice v obliki strokovne ekskurzije ali predavanj ali gledališke predstave. V letu 2019 smo prvič uspešno organizirale in izpeljale Kviz članic GZ Brežice.

Ohranjajmo vrednoto članic, saj njihov prispevek v gasilki organizaciji prinaša pozitiven in spoštljiv odnos do gasilskega dela na vseh področjih v gasilstvu.

 

KONTAKT

Gasilska zveza Brežice

Cesta Svobode 17, Brežice 8250

 

 gasilskazvezabrezice@siol.net

 051 365 808

PODATKI

TRR: SI56 6000 0000 1137 590, odprt pri Hranilnici LON

Davčna številka: 65652088

 

KORISTNO

Piškotki

Avtorske pravice © 2023 Gasilska zveza Brežice. Vse pravice pridržane.
Joomla! je brezplačna programska oprema izdana pod GNU General Public License.