Benjamin Kodrič GČ

 

031 758 290
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 


 

Gasilska zveza Brežice deluje na podlagi Zakona o društvih in Zakona o gasilstvu, ter Statuta Gasilske zveze Brežice. Gasilska zveza Brežice je humanitarna organizacija, ustanovljena z namenom povezovanja prostovoljnih gasilskih društev, na območju občine Brežice.

 

V sklopu Gasilske zveze Brežice, ki je bila ustanovljena leta 1955, deluje 31 prostovoljnih gasilskih društev in eno PiGD. Združujemo: 608 operativnih gasilcev; 750 pripadnikov gasilske mladine; 1.146 članov in članic, ter 549 veteranov in veterank. V društva je vključenih 3.053 prostovoljcev, kar pomeni 12% prebivalcev občine Brežice.

Najstarejše društvo PGD Brežice, je bilo ustanovljeno davnega  leta 1882, najmlajše PGD Križe 1999, pa kot že ime pove leta 1999. Pri izvajanju gasilske dejavnosti se Gasilska zveza Brežice povezuje v regijo Posavje. Gasilstvo je zelo pomembno na lokalni ravni in je obvezna javna služba. S tripartitno pogodbo sklenjeno med Občino Brežice, prostovoljnimi  gasilskimi društvi in gasilsko zvezo Brežice je zagotovljeno opravljanje javne gasilske službe na celotnem območju občine Brežice, ki se razprostira na površini 268 km2 in ima več kot 24.400 prebivalcev ter 67 km državne meje s Hrvaško. Pogodba obsega izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob požarih, naravnih in drugih nesrečah, preventivne naloge varstva pred požarom, ter druge preventivne naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vzgojo gasilske mladine, pomoč občanom na področju varstva pred požari  in druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva. Sredstva, ki jih dobimo na podlagi prej omenjene  pogodbe nam omogočajo osnove,  da lahko skrbimo za ustrezno tehnično opremljenost slehernega društva, nabavo zaščitne opreme, vzdrževanje opreme, izobraževanje, zavarovanje gasilcev, opreme in tehnike, ter izvajanje zdravstvenih pregledov gasilcev.

 

Poslovanje na ravni GZ Brežice, kot pri ostalih 31 PGD-jih poteka po sprejetih dolgoročnih in kratkoročnih planih, ter letnih načrtnih in programih, ki se sprejemajo na rednih letnih občnih zborih društev oz. skupščini GZ Brežice. V naprej načrtujemo nabave gasilskih vozil, zamenjavo opreme, tehnike in zaščitne opreme, saj želimo z novimi in sodobnimi pridobitvami doseči višjo raven požarne varnosti prebivalcev posameznih okolišev, ter varno posredovanje s čim manj škode in vplivi na okolje.

 

Namen delovanja Gasilske zveze Brežice je, povezovanje prostovoljnih gasilskih društev na območju občine, prevzem in izvajanje nalog, predpisanih z zakonom o gasilstvu, v skladu z zakonom o društvih, ter Statutom in pravili gasilske službe.

 

CILJI DELOVANJA GASILSKE ZVEZE BREŽICE

  1. Zagotavljati organiziranost, strokovno usposobljenost in usklajen razvoj gasilskih enot,  za učinkovito požarno varnost.
  2. Zagotavljati načrtovan in usklajen razvoj, ter opremljanje gasilskih enot v skladu s predpisanimi merili in zakonodajo.
  3. Zagotavljati povezovanje med gasilskimi enotami in občani na območju delovanja   gasilske zveze.
  4. Zagotavljati ohranjanje gasilskih vrednot in tradicije, spoštovanje osebnosti članov, dobrih medsebojnih odnosov kot pomembne vrednote društvenega življenja;
  5. Opravljati naloge gasilstva kot dejavnost, ki je v javnem interesu in je humanitarne narave.

Predsednik GZ Brežice

KONTAKT

Gasilska zveza Brežice

Cesta Svobode 17, Brežice 8250

 

 gasilskazvezabrezice@siol.net

 051 365 808

PODATKI

TRR: SI56 6000 0000 1137 590, odprt pri Hranilnici LON

Davčna številka: 65652088

 

KORISTNO

Piškotki

Avtorske pravice © 2024 Gasilska zveza Brežice. Vse pravice pridržane.
Joomla! je brezplačna programska oprema izdana pod GNU General Public License.