Leto 2012 je oktobra zaznamoval hud snegolom, v novembru pa ponovno poplave. Pomembno nalogo pri odpravljanju posledic teh nesreč je opravilo tudi gasilstvo, zlasti na območjih, kjer so se nesreče dogajale. Na skupaj 129 intervencij je v letu 2012 izvozilo 623 gasilskih vozil in 1616 operativnih gasilcev, ki so opravili 6578 prostovoljnih ur dela, opravljenih pa je bilo tudi 528 prevozov pitne vode.

 

V letu 2012 so se enote prostovoljnih gasilskih društev v okviru GZB dokaj uspešno udeležile državnega gasilskega tekmovanja na Ptuju in v Velenju. Na občinski ravni je bil izveden kviz gasilske mladine.

Praznovanje dneva gasilcev je potekalo v Brežicah v sodelovanju z gasilci PGD Brežice, ki je slavilo 130. obletnico delovanja.

 

Občina Brežice je dodelila dodatna sredstva za pokrivanje stroškov intervencij in za delno plačevanje del tehničnega sekretarja do oktobra, ko je GZ od Občine Brežice dobila 4-urne storitve novega tehničnega sekretarja.

Iz dolgoročnega plana sta bili predani v uporabo vozili v PGD Bizeljsko in PGD Mali Obrež.

KONTAKT

Gasilska zveza Brežice

Cesta Svobode 17, Brežice 8250

 

 gasilskazvezabrezice@siol.net

 051 365 808

PODATKI

TRR: SI56 6000 0000 1137 590, odprt pri Hranilnici LON

Davčna številka: 65652088

 

KORISTNO

Piškotki

Avtorske pravice © 2024 Gasilska zveza Brežice. Vse pravice pridržane.
Joomla! je brezplačna programska oprema izdana pod GNU General Public License.