Leto 2013 je bilo volilno leto, ko je prišlo do precejšnjih sprememb, in sicer so bili na skupščini GZ Brežice izvoljeni za predsednika Mihael Boranič, za poveljnika Darko Leskovec, za predsednico nadzornega odbora (NO) Marjanca Štrbuncl ter novoizvoljena člana NO Branka Stergar in Jože Savnik, namestnik predsednika je postal Zlatko Fišer, namestnik poveljnika pa Herman Premelč. Upravni odbor (UO) je štel 12 članov, vsak od 9 sektorjev je imel v UO svojega člana.

 

Dan gasilcev je GZ Brežice praznovala skupaj z gasilci PGD Skopice ob njihovi 80. obletnici, slovesnosti pa so potekale tudi na Bizeljskem (120. obletnica), v Cerkljah (110. obletnica), v Krški vasi (80. obletnica) in v Župelevcu (60. obletnica).

Občina Brežice je vložila sredstva v obnovo doma požarne varnosti, v katerem je vrtec Brežice. Iz dolgoročnega plana so se začele investicije v PGD Stara vas za vozilo GV-1 in v PGD Skopice za vozilo GVC‑16/25.

  1. 12. 2013 je bil podpisan Aneks za leto 2014 k pogodbi iz leta 2006.

Na operativnem področju je GZ Brežice v sodelovanju s PGD Obrežje organizirala občinsko tekmovanje v Slovenski vasi, najboljše ekipe pa so se udeležile regijskega tekmovanja v Sevnici. Izdelane so bile podlage za izdelavo standardnih operativnih postopkov za obseg aktiviranja in posredovanja OGE ob požarih in drugih nesrečah, sprejet je bil načrt izdelave novega načrta aktiviranja OGE in izveden je bil Tehnični dan OGE GZ Brežice, na katerem so komisije popisale vso gasilsko tehniko, opremo in sredstva, s katerimi razpolagajo. Prav tako so bile začrtane smernice dela, usposabljanja, opremljanja ter načrtovanja in vodenja evidence o zdravniških pregledih članov OGE ter smernice dela, usposabljanja, opremljanja ter vzdrževanja sredstev radijskih zvez in alarmiranja. Izdelana sta bila standardni operativni postopek za preverjanje radijskih zvez in standardni operativni postopek za zadolžitev ali zamenjavo nosilca sredstva tihega alarmiranja. Poleg tega so bile začrtane še smernice dela, usposabljanja, opremljanja ter vzdrževanja sredstev za zaščito dihal in smernice dela, usposabljanja, opremljanja ter vzdrževanja sredstev na področju gasilske tehnike. Izdelana sta bila postopek prijave polnjenja in vodenja evidence o polnjenju tlačnih posod ter standardni operativni postopek za prijavo neizpravnosti.

Štab operative je organiziral nenajavljeno vajo GZ Brežice, ki je bila izvedena na stavbo Občine Brežice in je vključevala eno OGE II. kategorije, devet OGE III. kategorije in dve OGE IV. kategorije ter v logistični podpori eno OGE II. kategorije, skupaj 157 gasilcev in 28 gasilskih vozil.

Na skupaj 64 intervencij je v letu 2013 izvozilo 196 gasilskih vozil in 900 operativnih gasilcev, ki so opravili 1623 prostovoljnih ur dela.

KONTAKT

Gasilska zveza Brežice

Cesta Svobode 17, Brežice 8250

 

 gasilskazvezabrezice@siol.net

 051 365 808

PODATKI

TRR: SI56 6000 0000 1137 590, odprt pri Hranilnici LON

Davčna številka: 65652088

 

KORISTNO

Piškotki

Avtorske pravice © 2024 Gasilska zveza Brežice. Vse pravice pridržane.
Joomla! je brezplačna programska oprema izdana pod GNU General Public License.