V letu 2016 je GZ Brežice poleg rednih sredstev prejela tudi sredstva, ki jih je donirala pobratena občina Dobrani iz republike Češke in so bila namenjena za popravilo opreme in tehnike, poškodovane ob migracijski krizi leta 2015. Izvedena je bila revizija poslovanja, izvajati so se začela vsa priporočila, o nejasnostih pa je bil izveden posvet z revizorko.

 

Sprejet je bil tudi dokument o razdelitvi objekta doma požarne varnosti med PGD Brežice in GZ, ki je bil tudi notarsko overjen, GZ pa je takrat uspela prenesti svoj delež solastništva kurilnice Hrastine na Občino Brežice.

Redno so se izvajale vse naloge iz razpisov za servise vozil, gasilske opreme, opreme za zaščito dihal in druge storitve. Iz dolgoročnega programa je bila zaključena nabava vozila GVC-16/25 za PGD Veliki Obrež in poravnana finančna obveznost do PGD Sromlje. Del sredstev je bil namenjen zamenjavi poškodovane ali uničene zaščitne opreme.

 

V letu 2016 so v GZ Brežice praznovala 90. obletnice uspešnega in prepoznavnega dela prostovoljna gasilska društva Bukošek, Kapele in Obrežje. Ob 80. obletnici PGD Gaberje je bil organiziran tudi dan gasilcev GZ Brežice. PGD Sela je praznovalo 70 let neprekinjenega delovanja. PGD Sromlje, ki je praznovalo 40 let plodnega in uspešnega dela, je organiziralo srečanje veteranov. Vseh proslav, prireditev in praznovanj se je udeležilo tudi vodstvo GZB.

 

Na operativnem področju je potekalo državno tekmovanje, ki so se ga udeležile 4 tekmovalne enote – pionirji PGD Cerina (12. mesto), članice A PGD Bukošek, članice B PGD Spodnja Pohanca in starejši gasilci PGD Bukošek.

 

Na območju Župelevca je bila izvedena vaja »Požar v naravi«, na kateri so bili prikazani usposobljenost članov gasilskih enot za gašenje požarov v naravi, delo gasilcev pri gašenju s helikopterjem, delo pri dobavi vode na požarišče s pomočjo releja, dolgega 1130 m, delo gasilcev pri dobavi vode s pomočjo gasilskih vozil s cisterno in delo gasilcev na sprejemnih mestih ter tudi vodenje skupin, enot, sektorjev in štabno vodenje intervencije. Organizirana je bila požarna straža za izvajanje javne gasilske službe v primeru, da bi prišlo med vajo do potrebe po intervenciji gasilcev v Občini Brežice. Na vaji je sodelovalo 226 gasilcev.

V istem letu je GZ Brežice prevzela v uporabo stanovanjsko hišo s pripadajočim zemljiščem v Poslovni coni Slovenska vas, ki je primeren poligon za usposabljanja gasilcev. Na njem je bilo v mesecu zaščite pred požari izvedeno preverjanje usposobljenosti gasilskih enot GZ Brežice, rezultati pa so podali smernice za nadaljnje delo na področju usposabljanj.

Na skupaj 84 intervencij je v letu 2016 izvozilo 228 gasilskih vozil in 1038 operativnih gasilcev, ki so opravili 2344 prostovoljnih ur dela.

KONTAKT

Gasilska zveza Brežice

Cesta Svobode 17, Brežice 8250

 

 gasilskazvezabrezice@siol.net

 051 365 808

PODATKI

TRR: SI56 6000 0000 1137 590, odprt pri Hranilnici LON

Davčna številka: 65652088

 

KORISTNO

Piškotki

Avtorske pravice © 2024 Gasilska zveza Brežice. Vse pravice pridržane.
Joomla! je brezplačna programska oprema izdana pod GNU General Public License.