Na 63. redni skupščini Gasilske zveze Brežice, dne 28. 3. 2018, so potekale redne volitve. Po 20 letih aktivnega, zavzetega in plodnega dela v Gasilski zvezi Brežice je z vodenjem in zastopanjem GZ Brežice zaključil tov. Mihael Boranič, ki se je na skupščini zahvalil vsem trem županom, s katerimi je v tem obdobju sodeloval, tj. pokojnemu Vladu Deržiču, g. Andreju Vizjaku in g. Ivanu Molanu. Izpostavil je, da je bil v tem času sprejet dolgoročni program nabave, zamenjave vozil in tehnike in tudi osebne zaščitne opreme. Izdelana in sprejeta je bila kategorizacija prostovoljnih gasilskih društev, ki je prilagojena potrebam v občini Brežice. Sprejet je bil načrt izobraževanja in opremljanja za operativne člane in gasilska društva. Vzpostavljeni in zagotovljeni so bili pogoji vsem PGD za organizacijo gasilskih tekmovanj in udeležbo na njih. Veliko število enot, od najmlajših do veteranov, je sodelovalo na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Veliko je bilo postorjenega na prepoznavnosti Gasilske zveze Brežice. Po povedanem se je ob zaključku zahvalil vsem, ki so kakor koli pomagali gasilcem v prizadevanjih za dobro občanov, za njihov miren danes in brezbrižni jutri.

Za obdobje 2018–2023 sta bila izvoljena za predsednika Herman Premelč in za poveljnika Darko Leskovec. Za predsednico Nadzornega odbora je bila potrjena Elizabeta Fišer, za člana NO pa sta bila izbrana Mihael Petančič in Ines Simončič.

 

Že zelo kmalu po nastopu funkcij novoizvoljenih predstavnikov GZ Brežice je bil podpisan aneks k tripartitni pogodbi med Občino Brežice, gasilskimi društvi in GZ Brežice, s katerim je bilo za leto 2018 zagotovljeno opravljanje in financiranje javne gasilske službe naa celotnem območju občine Brežice. Sredstva iz te pogodbe omogočajo ustrezno tehnično opremljenost društev in njihovo organiziranost.

V letu 2018 je bil v Postojni Plenum GZ Slovenije, na Ptuju pa 18. in 19. maja Kongres Gasilske zveze Slovenije, kjer so GZ Brežice v svečani paradi zastopali 3 delegati in okrog 60 članov, s prapori skoraj vseh društev zveze.

 

V tem letu je GZ Brežice podpisala pogodbo o podaljšanju uporabe vadbenega prostora v Slovenski vasi in tudi mandatno pogodbo s poveljnikom GZ Brežice, tov. Darkom Leskovcem.

Inventurna komisija je temeljito popisala opremo in inventar, komisija za izbiro izvajalcev, serviserjev, dobaviteljev tehnike in opreme je z vztrajnim delom dosegla podpis večletnih pogodb pri izbiri ponudnikov servisov ter nabave opreme in tehnike.

 

V letu 2018 je bil del proračunskih sredstev prvič namenjen tudi za sofinanciranje vzdrževanja gasilskih domov, kar je bilo do takrat izključno strošek gasilskih društev.

Nabavljeno je bilo gasilsko vozilo GVV-1 za PGD Križe 1999, ki pokriva požarni okoliš, na katerem do takrat ni bilo vozila s požarno vodo, v uporabo je bilo dano tudi novo gasilsko vozilo GVC-16/25 za PGD Obrežje, ki so ga nadstandardno opremili. Z izrednimi sredstvi občine Brežice je GZ Brežice tri gasilske enote I. kategorije (PGD Mali Obrež, PGD Mostec in PGD Sela) opremila z rabljenimi generalno obnovljenimi motornimi brizgalnami Rosenbauer in tako zagotovila osnovno opremljenost omenjenih enot. Svečani dogodek, na katerem je Župan predal omenjene pridobitve, je potekal pred GZ Brežice.

Praznovanje Dneva gasilcev občine Brežice je potekalo v obliki svečane akademije v Mladinskem centru Brežice. Predstavniki GZ Brežice so se udeležili osrednje proslave s podelitvijo priznanj ob dnevu Civilne zaščite v Krškem. Sodelovali so na praznovanju ob 110. obletnici delovanja PGD Pišece in ob 95. obletnici delovanja PGD Krška vas ter na prevzemu novih prostorov PGD Bukošek. Obiskali so tudi memorial Bana Jelačiča v Zaprešiču. Srečanje veteranov je bilo organizirano na platoju Bubka bara v Dečnem selu.

 

Na operativnem področju so se državnega tekmovanja GZ Slovenije v Gornji Radgoni udeležili pionirji PGD Cerina, članice A Spodnja Pohanca, članice B Spodnja Pohanca in veterani PGD Kapele.

Vaja GZ Brežice »Požar v višjih nadstropjih« je bila izvedena na večstanovanjski objekt Majstrova ulica 4, Brežice. Z vajo so preverili usposobljenost članov gasilskih enot za reševanje in gašenje požarov v višjih nadstropjih. Prav tako so preverili organiziranje in vodenje sprejemnega mesta, vodenje skupin, enot, sektorjev in štabno vodenje intervencije. Skupno je na vaji sodelovalo 97 gasilcev. Na vaji so sodelovale vse gasilske enote 3. in 4. kategorije ter GE Bukošek, enota Nujne medicinske pomoči Brežice, enota Civilne zaščite občino Brežice in Policija Brežice. Za ponazoritev ponesrečencev so v vaji sodelovale enote 1. in 2. kategorije.

Izvedeno je bilo tudi preverjanje usposobljenosti gasilskih enot 3. kategorije na vadbenem poligonu GZ Brežice v Slovenski vasi.

Na skupaj 117 intervencij je v letu 2018 izvozilo 225 gasilskih vozil in 940 operativnih gasilcev, ki so opravili 2448 prostovoljnih ur dela.

KONTAKT

Gasilska zveza Brežice

Cesta Svobode 17, Brežice 8250

 

 gasilskazvezabrezice@siol.net

 051 365 808

PODATKI

TRR: SI56 6000 0000 1137 590, odprt pri Hranilnici LON

Davčna številka: 65652088

 

KORISTNO

Piškotki

Avtorske pravice © 2024 Gasilska zveza Brežice. Vse pravice pridržane.
Joomla! je brezplačna programska oprema izdana pod GNU General Public License.