PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO RAKOVEC

Zaradi vse pogostejših požarov, ki so se v letih nastanka društva kar vrstili, so takratni krajani vasi Rakovec in Jereslavec vse resneje pričeli razmišljati o ustanovitvi gasilskega društva.  Prošnja o ustanovitvi gasilskega društva, je bila s strani vaščanov 3.12.1926 poslana na Jugoslovansko gasilsko zvezo v Ljubljani. Jugoslovanska gasilska zveza v Ljubljani, je prošnji ugodila dne 29.12.1926 ter pod zap. številko 963 sprejela PGD Rakovec v Posavsko župo Krško.

 

Prvi ustanovni Občni zbor je bil 9.1.1927 leta, ki je tudi datum ustanovitve PGD Rakovec. Ustanovilo ga je 20 članov, prostovoljcev, s pomočjo takratnega župana Občine Kapele, Franca Radanoviča.

Še pred uradno ustanovitvijo društva, se je pričelo zraven pošiljanja dopisov o ustanovitvi društva tudi pošiljanje dopisov o odobritvi denarnih sredstev za nabavo nujno potrebne gasilske opreme. Dopisi so bili poslani na Jugoslovansko gasilsko zvezo v Ljubljani, na Posavsko župo v Krškem, na načelstvo v Brežicah, na naslov Veliki župan v Ljubljani in na Občinski urad Kapele. Z zbranimi prostovoljnimi prispevki vaščanov in nakazanimi sredstvi podpore, je bila 19.3.1927 leta od Prostovoljnega gasilskega društva Krško, kupljena brizgalna Rosenbauer s štirikolesnim vozom. Kupljeni so bili tudi snemalni ventili, 4kom sesalnih cevi, 200m tlačnih cevi, ročnik in 20 m vrvi.

V letu 1927 se je pričela akcija zbiranja denarja za gradnjo gasilskega orodišča,, ki je bilo tudi zgrajeno in je služilo samo za hrambo brizgalne ter orodja.

 

Leta 1927 so prav tako organizirali prvo gasilsko veselico, ki je bila takrat edini vir denarnih sredstev. Prva veselica je bila 15.10.1927, imenovala se je Vinska trgatev. Veselice so se za tem vrstile vsako leto.

27.1.1932 je bila grofu Attemasu poslana prošnja za odkup zemljišča za gasilski dom ter rezervoar za vodo. Na občinski urad Kapele je poslana prošnja za gramoz, ki bi služili za izdelavo betonskih kvadrov za gasilski dom.

Prav tako, 1932 leta bila organizirana dramska skupina, ki je uprizarjala razne igre. Prva igra je bila Najboljši gasilec in Za vse pride kazen. Igre so bile prvič uprizorjene 26.12.1932 v gasilnem domu Kapele.

Prva intervencija gasilskega društva je bila 29.7.1928, ko je strela zanetila požar na gospodarskem poslopju pri Jožetu Cvetkoviču, Rakovec 16. Akcija gašenja je bila učinkovita in uspešna, saj so uspeli ubraniti sosednja poslopja.

Leta 1936 je ponovno stekla akcija izgradnje gasilskega doma, vendar je bila čez leta zaradi nastopa druge svetovne vojne prekinjena. Ponoven sklep o izgradnji novega gasilskega doma je bil sprejet leta 1953. Stekla je akcija zbiranja materiala, vloženo je bilo ogromno prostovoljnih ur. Leta 1957, na 30to obletnico društva je bil dom zgrajen, leta 1966 pa je bila dokončana tudi notranjost doma. Leta 1966 je bila nabavljena tudi prva motorna brizgalna ILA.

Po nekaj letnem zatišju v delovanju, je društvo ponovni zagon doživela leta 1973, ko je v društvu za delo prijela skupina mladih gasilcev, ki jih je organiziral Jože Novoselc iz Rakovca s pomočjo takratnega poveljnika centra Veliki Obrež, Jožeta Proselca iz Rigonc.

 

Leta 1980 smo od Občinske gasilske zveze dobili gasilski kombi Zastava. Vozilo je do leta 1988 sluzilo za prevoz gasilcev,opreme ter mladine na tekmovanja.

3.7.1983 je bila podpisana listina o pobratenju  z DVD Marija Gorica iz Hrvaške.

Leta 1986 je društvo razvilo svoj prvi prapor, ki je bil kupljen z zbranimi prispevki darovalcev za žebljičke in spominskih trakov.

 

Leta 1988 je bilo pridobljeno novo gasilsko vozilo IMV 1600.

Tako se je PGD rakovec razvijal skozi vsa ta leta, tudi po letu 88 so sledile obnove..obnova strehe leta 1999, obnova zunanjosti gasilskega doma, nabava nove motorne brizgalne ter leta 2009 nabava novega gasilskega vozila GV-1.

Leta 2013 je v društvo ponovno zapihal sveži veter. Vajeti društva smo prevzeli mlajši člani, ki se z svojimi idejami ter zagnanostjo, trudimo ohranjati PGD Rakovec na zavidljivem nivoju. V okviru našega vodenja nam je uspelo že mnogo tega, aktivni smo na tekmovanjih, trudimo se z vzdrževanjem gasilskega doma ter izvajamo vaje in usposabljamo operativo. Leta 2016 smo obnovili kuhinjo ter izvedli hidroizolacijo ter odvod vode iz strehe okoli gas.doma, in z tem rešili velik problem vlage. Leta 2020 pa smo z pomočjo občinskih razpisov razširili ter na novo asfaltirali dvorišče in dovoz v gas.dom, ter naredili novi pločnik okoli stavbe. Ideje ter želje so velike, le da nam čas ter denarna sredstva izvedbo le teh ne dopuščata.

 

Danes Prostovoljno Gasilsko Društvo Rakovec šteje 102 člana, razpolagamo z sodobnim gasilskim vozilo GV-1, Imamo lepo urejen gasilski dom in kar je najbolj pomembno, vsako spomlad se okoli gasilskega doma zasliši otroški smeh in vrisk , ki naznanja da bo PGD Rakovec aktiven še mnogo let! 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Gasilska zveza Brežice

Cesta Svobode 17, Brežice 8250

 

 gasilskazvezabrezice@siol.net

 051 365 808

PODATKI

TRR: SI56 6000 0000 1137 590, odprt pri Hranilnici LON

Davčna številka: 65652088

 

KORISTNO

Piškotki

Avtorske pravice © 2024 Gasilska zveza Brežice. Vse pravice pridržane.
Joomla! je brezplačna programska oprema izdana pod GNU General Public License.