Prostovoljno gasilsko društvo Skopice

 

Zgodovina in opis društva

 

PGD Skopice je bilo ustanovljeno leta 1933 zaradi potrebe po požarni zaščiti v lokalni skupnosti in je že na začetku štelo 96 članov. V dveh letih so z raznimi nabiralnimi akcijami in prireditvami uspeli zbrati toliko denarja, da so lahko kupili motorno brizgalno, sesalne cevi in 150m tlačnih cevi ter vse skupaj slovesno predali v uporabo avgusta leta 1935. Zagnanost in vztrajnost članov je pomagala, da so izpeljali načrte, ki so si jih zadali ob ustanovitvi, tako da so usposobili člane za pomoč ob nesrečah in požarih, ki jih je bilo takrat veliko in so jih uspešno rešili, čeprav s pomanjkljivo opremo. Kljub težkim časom, se je društvo razvijalo in nadgrajevalo. Med 2. svetovno vojno je bilo veliko opreme izropane s strani okupatorja, nekaj kosov opreme pa je ustanovnim članom uspelo skriti in shraniti po njihovih domovih. Ob vrnitvi vaščanov iz pregnanstva je ostala le pokvarjena motorna brizgalna. Takratna gasilska četa je bila odločena, da začnejo znova iz nič, zato se je dala popraviti motorna brizgalna, nekatera društva pa so prispevala gasilske cevi. Z željo po večji požarni zaščiti širše okolice, so se priskrbela tudi gasilska vozila in ostala tehnika. To kaže, da je bilo društvo v preteklosti dobro vodeno in organizirano.  

 

Nabavljala se je oprema in zgradil gasilni dom, katerega uporabljamo še danes in ga dobro vzdržujemo. Gradnja se je pričela leta 1952, leta 1957 pa je bil gasilski dom slovesno izročen v uporabo, kar je bil velik praznik za celotno vas, ne samo gasilce. Že naslednje leto 1958 pa so razvili društveni prapor in vzidali spominsko ploščo članom, ki so umrli v 2. svetovni vojni. Že v preteklosti se je veliko vlagalo v obnavljanje in vzdrževanje gasilskega doma (zamenjava stropa v garaži, strehe, oken, vrat, napeljava centralne kurjave ter ureditev kuhinje in komandne sobe). In od leta 2016 ponovno poteka obnova gasilskega doma, ki pa napreduje počasi zaradi omejenih finančnih sredstev. Do danes smo uspeli zamenjati vsa okna, vrata in garažna dvižna vrata, preurediti in preseliti garderobo, čajno kuhinjo in komandno sobo, delno pa je obnovljena tudi garaža. Trenutno pa dela stojijo zaradi epidemije koronavirusa.

Velika prelomnica v našem društvu je sledila, ko se je leta 1966 nabavilo prvo vozilo, kombi IMV. Leta 1978 je bila nabavljena nova avtocisterna TAM 110, kar je bila velika pridobitev za celotni sektor in katero uporabljamo še danes. Skozi leta je tehnika napredovala in nastale so potrebe po boljši opremi, katero uporablja sodobno gasilstvo. Leta 1980 je bila nabavljena še motorna brizgalna Rosenbaver. Po planu opremljanja GZ Brežice je bilo leta 2003 nabavljeno orodno vozilo Peugeot Boxer, v letu 2015 pa smo pridobili novo vozilo MAN GVC 16/25.

 

Izobraževanje

 

Že od samega začetka se je veliko posvečalo strokovni usposobljenosti gasilcev, tako da o se gasilci v preteklosti izobraževali v gasilski šoli v Medvodah, sedaj pa hodimo na Ig pri Ljubljani. Udeležujemo se tečajev, ki jih organizira GZ Brežice, mlajši člani pa tečajev znotraj sektorja, tako da je naše strokovno znanje na nivoju.

 

Zanimivosti


Društvo se je udeleževalo raznih skupnih vaj in prireditev. Med pomembnejše sodi udeležba na gasilskem kongresu leta 1939 v Ljubljani, ki se ga je udeležilo 30 članov in naraščajnikov s skupno telovadno vajo.
Do leta 1952 Okrajna gasilska zveza Krško ni imela najboljšega odnosa do našega društva, vendar so mnenje spremenili po prvem gasilskem festivalu v Ljubljani, kjer smo s svojim nastopom pokazali našo organiziranost in množičnost. Prav tako se je društvo v velikem številu udeležilo drugega gasilskega festivala v Mariboru in 100-letnice gasilske organizacije Jugoslavije v Varaždinu.
V gasilskem društvu je bila razvita tudi kulturna dejavnost, saj so se člani naučili in izvedli več dramskih del. Ob nedeljah so igralci hodili nastopati tudi v sosednje vasi.
Ker je bila vas tesno povezana z gasilstvom, so vsako leto organizirali tudi pustni sprevod s konjsko vprego.

 

Pomembnejši dogodki

 

Med pomembnejše dogodke v društvu v zadnjih dveh desetletjih vsekakor sodijo predvsem nabava in prevzem novih vozil. Tako smo junija leta 2003 svečano prevzeli v uporabo orodno vozilo GV-1 Peugeot Boxer, katerega »boter« je bil Janko Škvarš (Zoja, d.o.o.). Nato smo dolga leta varčevali za nakup novega vozila z vodo. K pridobivanju sredstev je pripomogla tudi organizacija Dneva gasilcev in 80-letnice z veliko veselico pod šotorom v juniju 2013. Tako smo s privarčevanimi sredstvi in s pomočjo GZ Brežice oktobra 2015 slovesno prevzeli v uporabo novo gasilsko vozilo MAN GVC 16/25, ki je opremljeno z najnovejšo gasilsko opremo, 3000 litri vode in prostorom za posadko 6+1.

 

PGD Skopice danes

 

Trenutno naše društvo šteje 153 članov, od tega 21 operativnih gasilcev, kar nas uvršča med ena izmed največjih društev v občini. PGD Skopice, kot osredje društvo VI. sektorja dobro sodeluje  z ostalimi gasilskimi društvi in si prizadeva, da bi tudi v bodoče tako ostalo. Naši člani se, v kolikor jim le dopušča čas, udeležujejo izobraževanj in usposabljanj, katera bi pripomogla k čim boljšemu pristopu na intervencijah. Vsako leto organiziramo tekmovanje z gasilskimi avtocisternami, na katero smo skopiški gasilci zelo ponosni, in tekmovanje z vozili GVV-1.  Redno se udeležujemo tekmovanj med pionirji in mladinci. Glede na poplavo obšolskih aktivnosti za mladino, je v zadnjih letih opazen upad zanimanja za gasilstvo, zato je bilo nekajkrat (med predsedovanjem Benjamina Kodriča) organizirano letovanje za mladino na Debelem Rtiču ter tabor Mladi gasilce, da bi pritegnili zanimanje otrok za gasilstvo.  

 

 

Operativa društva

 

Operativna enota Skopice spada v III. kategorijo gasilskih enot in zajema območje KS Skopice. Kot centeralna enota VI. sektorja delujemo tudi v KS Cerklje ob Krki, KS Krška vas, KS Mrzlala vas in KS Velike Malence, katerih meja poteka po državni meji z Hrvaško in občino Krško. Operativno enoto sestavlja 21 operativnih gasilcev, ki imajo opravljen veljavni zdravniški pregled in od tega ima 11 gasilcev tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata, 7 tečaj za strojnika, 6 tečaj za radijske postaje, 5 usposobljenih za tehnično reševanje, 4 tečaj za nevarne snovi, 1 za požare v naravi, 1 za bolničarja in 2 imata tečaj za delo z motorno žago.

Enota na svovejm območju posreduje ob požarih objektov, dimniških požarih, požarih v naravnem okolju, požarih kumonalnih zabojnikov, požarih v cestnem prometu, prav tako pa pokriva avtocestin odsek od Drnovega do Čateža v primeru požara vozila. Posredujemo tudi ob naravnih in drugih nesrečah, ob morebitni nesreči v letalskem prometu posredujemo tudi na vojaškem in civilnem letališču Cerklje ob Krki. Ob večjih požarih in naravnih nesrečah pa posredujemo na celotnem območju GZ Brežice.

 

Vozila in oprema

 

Enota razpolaga z tremi vozili in sicer:

 

GVC 16/25 MAN TGM 15.290 s črpalko Iveco Magirus NPH230 3.000l/min pri 10bar in 400l/min pri 40bar, monitor za gašenje na strehi kapacitete 2.400l/min, rezervoar 3.000l vode, 50l penila, agregat 7kW, potopna črpalka, izpihovalec, motorna žaga, 4x IDA, 3x ročne radijske postaje  in posadka 6+1.

 

GV-1 PEUGEOT BOXER v katerem se nahaja motorna brizgalna Rosenbaur 8/8, motorna žaga, 2x ročni radijski postaji in vse potrebne armature, posadka v vozilu je 8+1.

 

AC 16/50 TAM 110 T10 z vgradno črpalko, visokim tlakom SVIT, 5.000l vode, 100l penila, posadka 2+1. Vozilo je vzdržujemo v lastni režiji.

V gasilskem domu se nahaja komandna soba, ki je opremljena z dvema stabilnima radijskima postajama, računalnikom z internetno povezavo, telefonom in služi kot center v primeru večjih intervencij na področju VI. sektorja Skopice, v katerega so vključne gasilske enote Krška vas, Cerklje ob Krki in Pirošica.

 

Vizitka 

 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SKOPICE

 

skrajšan naziv: PGD SKOPICE

naslov: Gorenje Skopice 1, 8262 Krška vas

leto ustanovitve: 1933

davčna številka: 29019303

matična številka: 5177367

zavezanec za DDV: ne

transakcijski račun: SI56 0480 2000 2964 830

NOVA KBM, D. D.

število članov: 153

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

PREDSEDNIK DRUŠTVA

Tina Kodrič, NGČ I.st.

031 431 492

 

POVELJNIK DRUŠTVA

Žiga Rudman, GČ I.st.

040 903 813

 


 

KONTAKT

Gasilska zveza Brežice

Cesta Svobode 17, Brežice 8250

 

 gasilskazvezabrezice@siol.net

 051 365 808

PODATKI

TRR: SI56 6000 0000 1137 590, odprt pri Hranilnici LON

Davčna številka: 65652088

 

KORISTNO

Piškotki

Avtorske pravice © 2024 Gasilska zveza Brežice. Vse pravice pridržane.
Joomla! je brezplačna programska oprema izdana pod GNU General Public License.